PQRS

Schermen in gebouwen

In een aantal gebouwen op de UT hangen beeldschermen waarop informatie (nieuws, aankondigingen, evenementen etc.) voor bewoners en bezoekers van het betreffende gebouw geprojecteerd kan worden. Het beheer van de schermen op de UT zijn niet centraal belegd, maar de verantwoordelijkheid van de organisatie-eenheid binnen dat gebouw of op die locatie.

Je kunt bij de afdeling IC van M&C advies inwinnen over of het beeldscherm geschikt is voor jouw boodschap. Het aanleveren van teksten of een sheets gaat via de contactpersoon van de eenheid, hier heeft M&C geen rol in.

•Ravelijn – MB

-ingang – studievereniging Sirius

-Twitterwall ín het Atrium – plaatsingskosten 100 euro per plaatsing via Elke van der Veen

•Horst – CTW/TNW – Petra van Coevorden

•Cubicus – GW – geen beheerder

•ITC – ITC – dirsecretariat-itc@utwente.nl

•Sportcentrum – Campus - Astrid Breuker

•Paviljoen – FB - FB (pilot narrowcasting)

•Vrijhof – Jacqueline Calis


De beeldschermen in de gebouwen zijn één van de communicatiemiddelen die gebruikt kan worden ten behoeve van de communicatie naar medewerkers en bezoekers van de gebouwen. Onder het kopje nieuws aanleveren zie je welke communicatiemiddelen geschikt zijn voor de verschillende doelgroepen.