MNO

Persbijeenkomsten

De afdeling Externe Communicatie van M&C zet zich in voor het organiseren van persbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben vaak een actuele aanleiding, zoals het bezoek van een minister, academische plechtigheid of opening van nieuwe, hoogwaardige faciliteiten op de campus. Daarnaast wordt ook ingesprongen op vragen vanuit media, zoals het afleggen van een gericht bezoek aan wetenschappers van de Universiteit Twente.


Externe Communicatie maakt per bijeenkomst een afweging van de te benaderen mediacontacten. Voor hen wordt een uitnodiging en programma opgesteld en de mediavertegenwoordigers worden opgevangen op de campus. 


Mocht je een nieuwsbericht hebben kijk dan onder de kop nieuws aanleveren.


Neem voor vragen contact op met de contactpersoon externe communicatie van jouw eenheid.