Formulier mailing aan studenten

Om de hoeveelheid mailings te beperken, ontvangen studenten maandelijks de Student News met belangrijke informatie. Bij een verzoek tot een mailing aan studenten bekijken we altijd eerst of het bericht kan worden opgenomen als nieuwsbericht in de Student News en/of de Studentenportal. Dit is vaak het geval.

Richtlijnen verzendcriteria

Het versturen van berichten via de UT mail-to-all wordt enkel ingezet als het gaat om:

  1. Crisis en/of risicocommunicatie (rampen, veiligheid- en gezondheidsreisico’s)
  2. Bestuurlijke informatie
  3. Overige ‘need to know’ informatie die voor UT studenten van belang is. Dit betreft voornamelijk ‘spoed’ (niet planbare) informatie waarvan het belangrijk is dat studenten het uit “eerste” hand vernemen. Of bij niet acute informatie waarover veel vragen worden verwacht bij Student Services of andere service balies.

Let op: Verzoek tot studentgegevens voor afstudeeronderzoeken kunnen we helaas niet honoreren. Het student-email adres gebruiken we alleen voor mailings met onderwerpen die in het belang van de studie of student zijn. Voor mailings in het kader van afstudeeropdrachten/ stages geven wij  dan ook geen gegevens aan derden.

Aanvraag

Wil je een UT-mail naar studenten versturen dan dien je dit aan te vragen met het onderstaande aanvraagformulier.

Na ontvangst van het formulier worden de gegevens vervolgens getoetst aan de gestelde criteria en vindt er al dan niet goedkeuring plaats.  Ook wordt er op basis van de ingeplande mailingen gekeken of de gewenste verzenddatum beschikbaar is. Je ontvangt binnen 2 à 3 werkdagen een terugkoppeling.

Deadline: In verband met de voorbereidingstijd ontvangen wij de mailtekst twee weken voor verzending.

Let op: als wij de gegevens niet op tijd ontvangen, kunnen wij een tijdige verzending helaas niet garanderen.

Mailing aan studenten
Aanvraag
Gegevens aanvrager
Ontvangers
Detailgegevens mailing
toets de volgende code in: 7847