Zie Nieuws

Voorbereidingen Contact Centre voor studenten van start

Studenten en faculteiten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een contact centre waar (internationale) studenten met al hun vragen terecht kunnen én waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Inmiddels zijn hiervoor de handen op elkaar en organiseren CES en M&C één loketfunctie, waar huidige en aankomende studenten en in de toekomst mogelijk ook PhD’s terecht kunnen. Bij het Contact Centre kunnen zij een persoonlijke benadering verwachten, naast een goede digitale en telefonische bereikbaarheid.

Het is de bedoeling dat het loket op een fysiek toegankelijke plek wordt gerealiseerd. Het Paviljoen, waar nu CFM is gehuisvest, wordt hiervoor geschikt gemaakt. Hier worden dan de Student Services en het Study Information Centre ondergebracht.

Het Contact Centre wordt ingericht met een click-call-face systeem. Dat wil zeggen dat informatie zo goed mogelijk ontsloten wordt op het internet, zodat studenten daar eenvoudig een antwoord op veel gestelde vragen kunnen vinden. Er komt één telefoonnummer waar ze met aanvullende vragen terecht kunnen en ze kunnen altijd terecht op locatie voor een persoonlijk contact. Het Contact Centre heeft nadrukkelijk ook een ontmoetingsfunctie voor studenten, wat goed aansluit op de Shaping2030 ambities van de UT om een open, inclusieve en verbindende mindset met elkaar te creëren.

In 2020 worden de voorbereidingen getroffen en in 2021 zal het Paviljoen worden gerenoveerd voor het nieuwe Contact Centre. Dat betekent dat de huidige dienst CFM moet uitkijken naar een nieuwe locatie. Momenteel wordt door het programmateam Langetermijn huisvestingsstrategie (LTSH) onderzocht wat een goede locatie kan zijn. De Boerderij wordt hiervoor als voorkeursoptie genoemd. Tevens wordt onderzocht of de Stichting Faculty Club een onderkomen kan krijgen in het straks gerenoveerde Paviljoen.

Meer informatie: op de website van www.utwente.nl/ltsh (in het Engels) zijn alle vastgoed initiatieven van de UT te volgen.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Afwezig tot 1 Aug 2020