Namenbeleid ICT Universiteit Twente
Namenbeleid ICT Universiteit Twente
Het namenbeleid voor websites en e-mailadressen UT heeft als doel om de herkenbaarheid en vindbaarheid van de websites en e-mailadressen te bevorderen.
Regeling ICT-faciliteiten ex-UT-ers
Regeling ICT-faciliteiten ex-UT-ers
Deze regeling heeft betrekking op personen die een dienstverband met de UT beëindigen (ex-medewerkers) of uitgeschreven zijn bij een opleiding (ex-studenten). Hieronder vallen ook de gebruikers van een gastregistratie die wordt beëindigd.
ICT gedragcodes medewerkers
ICT gedragcodes medewerkers
Het gebruik van het interne computernetwerk en het openbare computernetwerk (internet) en ICTmiddelen die door de Universiteit beschikbaar worden gesteld, is voor (veel van) de medewerkers
van de Universiteit noodzakelijk om hun werk goed te kunnen d
ICT gedragscodes studenten
ICT gedragscodes studenten
De Universiteit Twente (hierna: “de Universiteit”) biedt aan de eigen studenten en aan bezoekende studenten de mogelijkheid internet te gebruiken ten behoeve van de studie. Tevens worden aanstudenten voor persoonlijk gebruik ten behoeve van de studi
ICT gedragscodes ICT functionarissen
ICT gedragscodes ICT functionarissen
Deze gedragscode is van toepassing op ICT-functionarissen van de Universiteit Twente. Hieronder vallen alle medewerkers die werken bij de dienst LISA, defunctioneel beheerders van diverse applicaties en alle overige m
Gebruik van eigen apparatuur en applicaties
Gebruik van eigen apparatuur en applicaties
De UT faciliteert het gebruik van eigen gekozen devices. De UT stelt beleid vast, waarin de kaders voor gebruik, ondersteuning en bekostiging van BYOD afgesproken worden.
Softwarelicenties
Softwarelicenties
Het komt voor dat softwarelicenties dubbel worden aangeschaft, kwantumkortingen worden niet altijd verkregen en licenties lope