Inleiding

UIM houdt zich bezig met de ICT infrastructuur van de UT en de samenwerking met de drie Technische Universiteiten (3TU) omtrent ICT en een landelijk ICT beleid.

Doelstelling

Doelstelling van UIM is het opzetten van een goede samenwerking tussen de 3TU wat betreft ICT. De besluiten die genomen zijn houden voornamelijk in dat er eenheid gecreƫerd wordt wat betreft ICT services en applicaties. Daarnaast wordt er gezocht naar draagvlak voor het gezamenlijk inzetten van ICT op alle universiteiten en hogescholen in Nederland.