Inleiding

UIM houdt zich bezig met het integreren van een ICT beleid binnen de organisatiedoelstellingen, waarden en cultuur van de Universiteit Twente en het 3TU verband. Dit doet zij aan de hand van architectuurprincipes die opgedeeld zijn in business-, applicatie- en technologieprincipes.

Doelstelling

Voor de integratie van het ICT beleid stelt UIM een aantal architectuurprincipes op die voldoen aan een aantal criteria (begrijpelijk, robuust, compleet, consistent en stabiel) en die er voor zorgen dat de architectuur een toegevoegde waarde levert aan en past binnen de organisatie.

In de praktijk

In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld pas veranderingen worden doorgevoerd wanneer daar behoefte aan is, dat er zoveel mogelijk eenheid en dus minder maatwerk wordt geleverd, dat diensten aan medewerkers en studenten worden aangeboden via internet, et cetera.