Deze website is voor en door geïnteresseerden in het vakgebied van functioneel beheer. De website geeft een overzicht van de 'best practices' die binnen de universiteit worden gebruikt. Ook is deze pagina een verzamelplek van informatie voor medewerkers van de universiteit die zich bezig houden in en rondom het vakgebied van functioneel beheer en business information management. Steeds vaker wordt functioneel beheer ook wel business information management genoemd. Deze term is ook bruikbaar in een internationale context. Steeds meer literatuur makt gebruik van deze terminologie. Op deze site gebruiken we echter de naam 'functioneel beheer'.

Wat doet functioneel beheer?

Het functioneel beheer en informatiemanagement is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. Vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie en het bedrijfsproces richt men zich daarbij op de informatievoorziening die de organisatie en het bedrijfsproces ondersteunt. Voorbeelden van functies zijn: functioneel beheerder, informatiemanager, systeemeigenaar en informatieanalist.

De functioneel beheerder fungeert als gedelegeerd eigenaar en operationeel opdrachtgever voor het informatiesysteem en beheert/coördineert de gegevens. De functioneel beheerder gaat voortdurend na of de gebruikers wel alle mogelijkheden benutten en of er aanpassingen nodig zijn. Bij vernieuwingen adviseert de functioneel beheerder de opdrachtgever en/of projectleider over keuzes en invoering en coördineert de operationele samenwerking met applicatiebeheer en technisch beheer. Tot dat werk behoren zaken als het organiseren van acceptatietests en gebruikersopleidingen en zo nodig het maken van een gebruikershandleiding.

BiSL-Model

De meest gebruikte standaard voor functioneel beheerders is de 'Business Information Services Library', kortweg BiSL. Deze bibliotheek van 'best practices' is in vele artikelen en boeken beschreven en is samengevat in het onderstaande figuur.