Notebook tips

Je notebook is NIET veilig!

Virussen, spyware, hacker-aanvallen en andere cyber bedreigingen zijn nu een deel van het alledaagse leven. Malware die zich verspreid via het internet, hackers die vertrouwelijke gegevens stelen en mailboxen die worden overspoeld door spam zijn de prijs die we betalen voor het computergemak. Elke onbeschermde computer en elk onbeveiligd netwerk is kwetsbaar.

Virussen en spyware

Virussen variëren

Tegenwoordig is “virus” een bekende term voor iedere computergebruiker, en zelfs voor veel mensen die nog nooit een computer hebben gebruikt. Zelfs televisie reportages en krantenartikelen bevatten details over de laatste virus epidemie. Maar eigenlijk is virus een algemene term die veel verschillende typen schadelijke programma's dekt: klassieke virussen, Internet en email worms, Trojans, backdoors en nog meer.

Virussen zijn schadelijk

Wat zijn vorm ook is, een virus is geprogrammeerd om zich door computers en netwerken te verspreiden door zichzelf te kopiëren, bijna altijd ongemerkt door de gebruiker. De functie van het virus, of het effect, kan ergerlijk zijn, schadelijk, of zelfs crimineel. Een virus kan geprogrammeerd zijn om enkel een humorvol bericht op het scherm weer te geven, of om alle bestanden op de computer te wissen, of om vertrouwelijke gegevens te stelen en te distribueren.

Cyber-hysterie?

De eerste virussen verschenen eind 1960, of begin 1970: daarover zijn de meningen verdeeld.

Hun effect was relatief klein, om de simpele reden dat het aantal computergebruikers veel kleiner was dan tegenwoordig. Het toegenomen gebruik van computertechnologie heeft ertoe geleid dat virusmeldingen een bijna dagelijkse gebeurtenis zijn geworden. Sommige meldingen zijn bedrog. Desondanks zijn echte massa aanvallen allerdaags geworden, en de consequenties zijn ernstig, resulterend in financiële verliezen voor zowel de particulier als de ondernemingen.

Het aantal dreigingen en de frequentie en snelheid van de aanvallen neemt elke dag toe. Anti-virus bescherming is daarom een prioriteit voor een ieder die gebruik maakt van een computer.

Hackers

Wat is een hacker?

Een 'hacker' betekende een computergebruiker die nieuwsgierig was naar de wijze waarop systemen werkten en zichzelf daarom toegang verschafte om kennis te vergaren. Wanneer een hacker een systeem was binnen gekomen werd het systeem meestal verbeterd om het efficiënter te laten werken. Het enige nadeel was dat hackers gewoonlijk geen toestemming voor toegang hadden gekregen van de eigenaar van het systeem.

De term 'hacker' wordt tegenwoordig gebruikt om individuen aan te duiden die, via de elektronische weg, illegaal toegang krijgen tot data. Hackers breken vaak in in PC's, maar ook grote netwerken zijn niet vaak niet veilig. De meest bekende bedrijven en overheden zijn wel eens aangevallen door hackers.

Phishing

Phishers worden gezien als hackers omdat zij 'social-engineering' gebruiken om hun slachtoffers te bedriegen. Bijvoorbeeld, een phisher stuurt een e-mail waarin hij zich voordoet als een bank, een creditcard maatschappij of E-money service zoals PayPal. Niet alleen ziet de mail er officieel uit, de domeinnaam ziet er ook officieel uit. De e-mail bevat meestal een bericht waarin de ontvanger wordt gevraagd zijn gegevens te updaten.

De phisher gaat er vanuit dat de ontvanger de e-mail zal lezen, de inhoud zal geloven en vervolgens op de bijgevoegde link klikt. De link leidt naar een site die exact lijkt op die van het echte bedrijf. In werkelijkheid is de site een façade, waar het slachtoffer zijn vertrouwelijke gegevens achterlaat, die vervolgens worden gedocumenteerd en rechtstreeks worden verstuurd naar de phisher.

Virussen, hackers en nu spam

In een paar jaar is spam veranderd in een van de grotere cyberdreigingen. Ongewenste correspondentie bevat onder meer advertenties voor alle producten die u maar kunt verzinnen, variërend van universitaire graden tot pornografie. Spam mag dan een stuitende inhoud hebben, dat is niet het grootste probleem: Het verstopt de individuele mailboxen, veroorzaakt Denial of Service-aanvallen op bedrijfsservers en kan virussen verspreiden.

(bron: Kaspersky)

Enkele voorbeelden van (fabrikanten van) software waarmee je je notebook goed beveiligt zijn:

Antivirus :

  • Norton AntiVirus programma
  • McAfee Virusscan
  • Norman Virus control
  • Kaspersky AntiVirus

Spyware / Adware scanners :

  • Ad-aware
  • Windows Defender