Notebook Service Centre

Rentelozelening studenten

De UT biedt de mogelijkheid een renteloze lening af te sluiten ten behoeve van de aanschaf van de door het NSC aangeboden notebook. De exacte regeling en de voorwaarden van deze lening zijn te vinden in het studentenstatuut. De renteloze lening houdt in dat de UT de aanschafprijs van je notebook voorfinanciert en dat je deze lening gedurende maximaal 24 maanden aan de UT terugbetaalt. Het maximale bedrag dat je van de UT kunt lenen is € 1.000,-- euro.

Aanvraagprocedure

Als je definitief een lening bij de UT wilt afsluiten om hiermee je notebook te kunnen financieren, is één van de voorwaarden om daadwerkelijk voor een lening in aanmerking te komen, dat je je al hebt aangemeld bij de UT en dat deze aanvraag is verwerkt door de Centrale Studentenadministratie.

Verder verzoeken we je om de leningovereenkomst en machtiging volledig in te vullen en deze daarna samen met een kopie van de orderbevestiging van je notebook en een kopie van je bankpas of rekeningafschrift te retourneren aan:

Postadres:

Universiteit Twente
Dienst Financiële en Economische Zaken / afd. Treasury
Antwoordnummer 323
7500 VB Enschede

Je mag je formulieren ook scannen en per mail sturen aan: e.willink@utwente.nl 

Te retourneren stukken:

1. Leningovereenkomst Download Formulier
2. Machtiging Download Formulier
3. Orderbevestiging notebook 
4. Kopie bankpas / bankafschrift  

Ben je meerderejaars student, download dan ook het volgende formulier hiernaast.  Download Formulier

Ga met dit formulier langs de Student Services in de Vrijhof en lever dit papier met de overige formulieren samen in bij FEZ.

Nadat alle gegevens door ons zijn gecontroleerd wordt de lening binnen 10 werkdagen overgemaakt op het door jou opgegeven bank- of girorekeningnummer. Vervolgens dien je zelf de factuur van de leverancier te voldoen.

 Let op: Onjuiste en niet volledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen en zullen worden geretourneerd!

Vragen?

Voor vragen over de lening kun je contact opnemen met:

Mevr. Ellen Willink, telefoon:  053 489 2192