Zie UT-werkplek

Ondersteuningsvarianten: UT beheerde werkplek en maatwerk

DE KEUZES BINNEN DE UT-WERKPLEK

Voor de UT-werkplek biedt LISA je twee ondersteuningsvarianten:

 • De UT beheerde werkplek (met Windows 10)
 • De Maatwerk UT-werkplek installatie.

De UT beheerde werkplek (UT Managed)

Met de nieuwe UT beheerde werkplek zijn er een paar zaken veranderd ten opzichte van de vorige 'standaard' of 'basis' werkplek met Windows 7. Ten eerste het besturingssysteem, dit is nu Windows 10.

Windows 10 is de standaard voor de UT beheerde werkplek. De gebruiker is zelf beheerder op de computer, hierdoor is het mogelijk om zelf applicaties installeren. Installatie van Windows 10 en gedeeltelijk het inlogbeheer wordt door LISA gedaan. Ook zorgt LISA ervoor dat de werkplek voldoet aan de beveiligingseisen. 

Software

Standaard wordt de UT beheerde werkplek met een beperkte set aan software uitgeleverd. Standaard staat er Micorsoft Office 365, Teamviewer en Microsoft Software Center erop. Ook wordt de Follow-Me printer standaard geïnstalleerd.

Via Microsoft Software Center  kunnen applicaties geïnstalleerd worden, hierin staan applicaties die onder licentie werken. Ontbreekt er een applicatie, vraag de Servicedesk ICT over de beschikbaarheid.

Daarnaast kunnen er applicaties geïnstalleerd worden die freeware zijn, zoals Java of Acrobat Reader, deze kunnen gedownload worden via de website van de leverancier.

Software Center (Microsoft)

Sinds de komst van Windows 10 wordt er gebruik gemaakt van het Microsoft Software Center, dit is een applicatie op de computer. Hiermee worden zaken geregeld voor Windows updates, applicatie installaties en volledige Windows installaties. Als Microsoft updates uitbrengt worden deze beschikbaar gesteld via Microsoft Software Center. De tweede dinsdag van de maand worden ze beschikbaar gesteld en kunnen ze zelf geïnstalleerd worden. Let op: na een week worden ze verplicht geïstalleerd en volgt er een herstart. Het Microsoft Software Center geeft meedere meldingen in het notification center over updates.

Data opslag

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop data opgeslagen kan worden. Data kan op de M- of P-schijf opgeslagen worden, deze data staat op de campus (beheer van de UT). Daarnaast zijn er ook cloud diensten zoals OneDrive for Business, Surfdrive, Dropbox enz. het is goed om na te denken waar data wordt opgeslagen. Niet elke oplossing is goed voor de vertrouwelijke data. Vraag voor advies aan de Servicedesk ICT wat de passende opslag is voor jouw data.

Beveiliging

LISA is verantwoordelijk voor de beveiliging op de computer. Daarom wordt Defender geïnstalleerd en wordt Bitlocker standaard aangezet. Defender is een anti-virus en anti-malware software.
Bitlocker zorgt voor de encryptie van de lokale schijf waar Windows op staat. Hierdoor wordt in het geval van verlies van een notebook een datalek voorkomen omdat de lokale data niet toegankelijk is voor derden. Meer informatie: Cybersafety.

Tips/adviezen

 • Om de werkplek in goede conditie te houden is het wenselijk dat de werkplek regelmatig herstart wordt. Het advies is om dit mimimaal één keer per week te doen.
 • Om Microsoft Office365 Pro Plus (cloud versie) te activeren moet er ingelogd worden met je medewerker account (UT e-mailadres en wachtwoord).
 • Op de taakbalk staat een 'Mail' icoon. Dit is echter geen Microsoft Outlook en kan niet voor UT e-mail gebruikt worden.
 • De koppeling tussen My Documents map en de M-schijf (folder re-direction) bestaat niet meer. Documenten kunnen rechtstreeks op de M-schijf opgeslagen worden.
 • Via het Startmenu en zoeken op 'Default app settings' kunnen standaard applicaties worden aangepast, zoals web-browser of waarmee PDF's worden geopend.
 • Zorg ervoor dat je altijd de Bitlocker-key bij je hebt, zet een kopie op de M-schijf of in een e-mail.
 • Wachtwoord (ICT-account) veranderen kan via https://selfservice.utwente.nl/.
 • Kijk voor meer ict-handleidingen op de LISA website en voor meer informatie over installatie van diverse software op https://www.utwente.nl/nl/lisa/diensten-handleidingen/.

De Maatwerk UT-werkplek

Voor maatwerkplekken kan vanuit de Servicedesk weinig ondersteuning worden geboden. De ondersteuning wordt voornamelijk door 2e lijns- en eventueel 3e lijnsondersteuners geleverd. LISA en afnemende beheerseenheid zullen steeds een afzonderlijk maatwerkcontract afspreken op jaarbasis.

In elk geval behoren de volgende werkplekken tot Maatwerk werkplekken:

 • werkplekken in facultaire PC-zalen;
 • werkplekken die niet via een standaard UT inkooptraject zijn aangeschaft;
 • werkplekken die vanwege veiligheidseisen niet op de standaard manier op het UT-net worden aangesloten;
 • werkplekken die vanwege eisen van onderwijs, onderzoek of te gebruiken software niet geautomatiseerd te beheren zijn (In elk geval is Active Directory, Desktop management client en Antivirus client noodzakelijk);
 • werkplekken die geen gebruik kunnen maken van het standaard ondersteunde besturingssysteem;
 • werkplekken die niet voldoen aan de minimale hardware eisen van het standaard ondersteunde besturingssysteem.

Advies: je kunt voorkomen dat om deze reden uw werkplek een Maatwerk werkplek wordt. Zorg voor tijdige vervanging van uw hardware.