UT-werkplek

WERKPLEKONDERSTEUNING

DE KEUZES BINNEN DE UT-WERKPLEK

Voor de UT-werkplek biedt LISA je drie ondersteuningsvarianten:

 • de Standaard UT-werkplek installatie;
 • de Basis UT-werkplek installatie;
 • de Maatwerk UT-werkplek installatie.

De Standaard UT-werkplek

Met de Standaard UT-werkplek neemt LISA alle zorg voor de werkplek uit jouw handen. De ondersteuning omvat:

het installeren van de werkplek conform de standaardconfiguratie;

 • 1e lijnsondersteuning door de Servicedesk LISA (telefonisch, per e-mail of aan de balie in de Citadel);
 • 2e lijnsondersteuning door een werkplekbeheerder op locatie, in geval de 1e lijnszorg van de Servicedesk niet binnen 10 minuten een oplossing kan bieden;
 • de standaardsoftware afgestemd op organisatie, onderdeel en functie;

Om efficiënt beheer te borgen hebt je geen administratorrechten. Wel kan je eenvoudige aanpassingen aan je werkplek maken zoals:

 • het installeren van software die voor jouw eenheid, groep of functie geautomatiseerd beschikbaar wordt gesteld. Een klein deel van de software is vooraf geïnstalleerd. Alleen voor de installatie van software die op basis van een stukslicentie is aangeschaft, dien je contact op te nemen met de Servicedesk LISA;
 • het toevoegen van UT netwerkprinters;
 • het toevoegen van algemene randapparatuur als printers, scanners, USB-sticks en fotoapparatuur en het instellen van netwerkconfiguraties, als daarvoor geen specifieke besturingssoftware nodig is.

De Basis UT-werkplek

De Basis UT-werkplek is bedoeld voor de onderzoeker en de specialist waarvoor vanwege eisen vanuit onderzoek, onderwijs of beheer veelvuldig wijzigingen op de werkplek nodig zijn en waarvan de kennis daarover bij de eindgebruiker aanwezig is.

De werkplek is gebaseerd op de Standaard UT-werkplek. Je hebt administratorrechten en kunt allerlei aanpassingen in de configuratie maken. Je dient de instellingen voor security, antivirus, Active Directory en Desktop Management Client intact te laten.

De ondersteuning omvat:

 • het installeren van de werkplek conform de standaardconfiguratie;
 • 1e lijnsondersteuning door de Servicedesk ICT, beperkt tot 10 minuten zoals bij de standaard UT-werkplek;
 • Geen 2e lijnszorg (deze is wel als maatwerk af te nemen);
 • de standaardsoftware afgestemd op organisatie, onderdeel en functie.

Indien een probleem bij een Basis UT-werkplek niet binnen 10 minuten door de Servicedesk kan worden opgelost, zijn er twee mogelijkheden:

 1. De werkplek wordt in beginsel opnieuw geïnstalleerd conform de standaardconfiguratie.
 2. Als je dat niet wilt, wordt de gevraagde 2e lijnszorg gewoon klantgericht geleverd, maar de benodigde tijd wordt door LISA geregistreerd en apart doorberekend.

De Maatwerk UT-werkplek

Voor maatwerkplekken kan vanuit de Servicedesk weinig ondersteuning worden geboden. De ondersteuning wordt voornamelijk door 2e lijns- en eventueel 3e lijnsondersteuners geleverd. LISA en afnemende beheerseenheid zullen steeds een afzonderlijk maatwerkcontract afspreken op jaarbasis.

In elk geval behoren de volgende werkplekken tot Maatwerk werkplekken:

 • werkplekken in facultaire PC-zalen;
 • werkplekken die niet via een standaard UT inkooptraject zijn aangeschaft;
 • werkplekken die vanwege veiligheidseisen niet op de standaard manier op het UT-net worden aangesloten;
 • werkplekken die vanwege eisen van onderwijs, onderzoek of te gebruiken software niet geautomatiseerd te beheren zijn (In elk geval is Active Directory, Desktop management client en Antivirus client noodzakelijk);
 • werkplekken die geen gebruik kunnen maken van het standaard ondersteunde besturingssysteem;
 • werkplekken die niet voldoen aan de minimale hardware eisen van het standaard ondersteunde besturingssysteem.

Advies: je kunt voorkomen dat om deze reden uw werkplek een Maatwerk werkplek wordt. Zorg voor tijdige vervanging van uw hardware.