UT-werkplek

WERKPLEKONDERSTEUNING

DE KEUZES BINNEN DE UT-WERKPLEK

Voor de UT-werkplek biedt LISA je vier ondersteuningsvarianten:

 • De UT beheerde werkplek (met Windows 10)
 • De Standaard UT-werkplek installatie (met Windows 7);
 • De Basis UT-werkplek installatie (met Windows 7);
 • De Maatwerk UT-werkplek installatie.

De UT beheerde werkplek (UT Managed)

Met de nieuwe UT beheerde werkplek zijn er een paar zaken veranderd ten opzichte van de vorige 'standaard' of 'basis' werkplek met Windows 7. Ten eerste het besturingssysteem, dit is nu Windows 10.

Bij de UT Beheerde werkplek wordt de installatie en het beheer van de hardware en software en het inlogbeheer gedeeltelijk door LISA gedaan, je hebt nu zelf administrator rechten waardoor je zelf software kan toevoegen en beheer kan doen. LISA zorgt ervoor dat de werkplek aan de beveiligingseisen voldoet en kan waar nodig de controle over de werkplek kan overnemen.

Dit zijn de voordelen

Deze variant is het meest geschikt voor een gebruiker die naast flexibel werken ook meer ondersteuning nodig heeft in het configureren en bijhouden van de werkplek. Denk aan het toevoegen van een printer of het instellen van een browser voor een specifieke website. Door de koppeling die deze variant heeft met het universiteitsnetwerk kan er optimaal geholpen worden door alvast standaard instellingen mee te geven of hulp te bieden bij uiteenlopende problemen die zowel hardware als software gerelateerd kunnen zijn. Naast de vrijheid van keuze voor bepaalde software wordt er ook de mogelijkheid geboden om door de universiteit gekochte/beheerde software op een makkelijke manier te installeren. Alle basis veiligheidsonderdelen voor een betrouwbare werkplek (denk aan een antivirus scanner en beveiligingsupdates van het besturingssysteem) worden geregeld, hierover hoef je dan niet na te denken.

Software

Er is slechts summier software geïnstalleerd, met name gericht op beveiliging en ondersteuning, zoals Windows Defender en Teamviewer. Ook de ZEN applicatie, van waaruit je diverse software zoals Microsoft Office (inclusief Skype for Business) kunt vinden en installeren, is net zoals bij de Windows 7 werkplekken alvast geïnstalleerd.

Omdat je nu administrator rechten hebt (in tegenstelling tot de Windows 7 standaard werkplekken) kun je nu zelf op internet software downloaden en installeren. Nu kun je zelf freeware zoals Java en Acrobat Reader downloaden. LISA biedt natuurlijk altijd ondersteuning wanneer je hier hulp bij nodig hebt.

Tips/adviezen

 • Op de taakbalk staat een e-mail icoon. Dit is echter geen Microsoft Outlook en kan niet voor UT e-mail gebruikt worden.
 • De koppeling tussen My Documents map en de m-schijf (folder re-direction) bestaat niet meer. Documenten kunnen rechtstreeks op de m-schijf opgeslagen worden.
 • De standaard web browser in Windows 10 is Edge, echter enkele webapplicaties werken alleen in Internet Explorer. Om dit aan te passen typ je in het startmenu 'default', vervolgens klik op "default programs' en verander je Edge bij 'web browser' in Internet Explorer.
 • Kijk voor meer ict-handleidingen op de LISA website en voor meer informatie over installatie van diverse software op https://www.utwente.nl/nl/lisa/diensten-handleidingen/

 De Standaard UT-werkplek

De standaard UT-werkplek heeft Windows 7. Deze variant verdwijnt binnekort, de UT gaat geheel over naar Windows 10. Windows 10 biedt betere functionaliteit voor gebruikers en is een veiliger en beter beheersbaar besturingssysteem.

Met de Standaard UT-werkplek neemt LISA alle zorg voor de werkplek uit jouw handen. De ondersteuning omvat:

het installeren van de werkplek conform de standaardconfiguratie;

 • 1e lijnsondersteuning door de Servicedesk LISA (telefonisch, per e-mail of aan de balie in de Citadel);
 • 2e lijnsondersteuning door een werkplekbeheerder op locatie, in geval de 1e lijnszorg van de Servicedesk niet binnen 10 minuten een oplossing kan bieden;
 • de standaardsoftware afgestemd op organisatie, onderdeel en functie;

Om efficiënt beheer te borgen hebt je geen administratorrechten. Wel kan je eenvoudige aanpassingen aan je werkplek maken zoals:

 • het installeren van software die voor jouw eenheid, groep of functie geautomatiseerd beschikbaar wordt gesteld. Een klein deel van de software is vooraf geïnstalleerd. Alleen voor de installatie van software die op basis van een stukslicentie is aangeschaft, dien je contact op te nemen met de Servicedesk LISA;
 • het toevoegen van UT netwerkprinters;
 • het toevoegen van algemene randapparatuur als printers, scanners, USB-sticks en fotoapparatuur en het instellen van netwerkconfiguraties, als daarvoor geen specifieke besturingssoftware nodig is.

De Basis UT-Werkplek

De Basis UT-werkplek heeft Windows 7. Deze variant verdwijnt binnekort, de UT gaat geheel over naar Windows 10. Windows 10 biedt betere functionaliteit voor gebruikers en is een veiliger en beter beheersbaar besturingssysteem.

De Basis UT-werkplek is bedoeld voor de onderzoeker en de specialist waarvoor vanwege eisen vanuit onderzoek, onderwijs of beheer veelvuldig wijzigingen op de werkplek nodig zijn en waarvan de kennis daarover bij de eindgebruiker aanwezig is.

De werkplek is gebaseerd op de Standaard UT-werkplek. Je hebt administratorrechten en kunt allerlei aanpassingen in de configuratie maken. Je dient de instellingen voor security, antivirus, Active Directory en Desktop Management Client intact te laten.

De ondersteuning omvat:

 • het installeren van de werkplek conform de standaardconfiguratie;
 • 1e lijnsondersteuning door de Servicedesk ICT, beperkt tot 10 minuten zoals bij de standaard UT-werkplek;
 • Geen 2e lijnszorg (deze is wel als maatwerk af te nemen);
 • de standaardsoftware afgestemd op organisatie, onderdeel en functie.

Indien een probleem bij een Basis UT-werkplek niet binnen 10 minuten door de Servicedesk kan worden opgelost, zijn er twee mogelijkheden:

 1. De werkplek wordt in beginsel opnieuw geïnstalleerd conform de standaardconfiguratie.
 2. Als je dat niet wilt, wordt de gevraagde 2e lijnszorg gewoon klantgericht geleverd, maar de benodigde tijd wordt door LISA geregistreerd en apart doorberekend.

De Maatwerk UT-werkplek

Voor maatwerkplekken kan vanuit de Servicedesk weinig ondersteuning worden geboden. De ondersteuning wordt voornamelijk door 2e lijns- en eventueel 3e lijnsondersteuners geleverd. LISA en afnemende beheerseenheid zullen steeds een afzonderlijk maatwerkcontract afspreken op jaarbasis.

In elk geval behoren de volgende werkplekken tot Maatwerk werkplekken:

 • werkplekken in facultaire PC-zalen;
 • werkplekken die niet via een standaard UT inkooptraject zijn aangeschaft;
 • werkplekken die vanwege veiligheidseisen niet op de standaard manier op het UT-net worden aangesloten;
 • werkplekken die vanwege eisen van onderwijs, onderzoek of te gebruiken software niet geautomatiseerd te beheren zijn (In elk geval is Active Directory, Desktop management client en Antivirus client noodzakelijk);
 • werkplekken die geen gebruik kunnen maken van het standaard ondersteunde besturingssysteem;
 • werkplekken die niet voldoen aan de minimale hardware eisen van het standaard ondersteunde besturingssysteem.

Advies: je kunt voorkomen dat om deze reden uw werkplek een Maatwerk werkplek wordt. Zorg voor tijdige vervanging van uw hardware.