LISA biedt UT-ers een breed scala aan ICT-oplossingen, maar soms is maatwerk nodig. Heeft u een ICT vraag, kijk in onze producten en diensten catalogus of we een oplossing voor u hebben. Een steeds groter deel van onze producten en diensten kunt u via onze selfservice portal bestellen.

Vindt u geen passende oplossing, neem dan contact op met de ICT-Servicedesk of met één van onze ICT-accountmanagers. LISA probeert u altijd een oplossing te bieden en maakt daarvoor gebruik van onze standaardproducten, externe producten en/of maatwerkproducten.

Maatwerk wordt geleverd na overleg tussen Klant en LISA over het te leveren maatwerk en het tarief. Dit leggen we in een contract vast. Om maatwerk zo efficiënt mogelijk te kunnen leveren onderscheiden wie drie soorten maatwerk:

  1. klein maatwerk: als we inschatten dat voor het leveren van de oplossing minder dan 8 uren nodig zijn en de materiaalkosten lager dan € 100 zijn, wordt het maatwerk zo snel mogelijk geleverd en via de urenregistratie doorberekend aan de afnemende eenheid. Elke ICT ondersteuner mag deze keuze te maken.
  2. (groot) maatwerk: als we inschatten dat een oplossing nodig is met meerjarige kosten, maakt de ICT accountmanager een contractuele afspraak met de klant over de te leveren dienst en de kosten daarvan, voordat de oplossing gemaakt of geleverd kan worden. Ook als een projectmatige aanpak voor het leveren van de oplossing nodig is, wordt vooraf een contract gemaakt. De kosten van het maatwerk worden door de afnemer betaald.
  3. medium maatwerk ligt tussen beide vorige opties in. De ICT accountmanager wordt ingeschakeld. Hij maakt samen met de klant een inschatting van de kosten en na een e-mail akkoord van de klant geeft de accountmanager de opdracht vrij. De kosten van het maatwerk worden de afnemer betaald.