Zie UT-werkplek

RMA (Return Material Authorisation)

Notebooks en monitoren worden door de Universiteit Twente via een Europese aanbesteding aangeschaft. Onderstaande richtlijnen en procedure zijn van toepassing op de RMA afhandeling (garantie afhandeling) van defecte computers en monitoren.

De RMA afhandeling van alle standaard monitoren en standaard notebooks die aangeschaft zijn na 1 januari 2010 worden afgehandeld door LISA.

De RMA afhandeling van alle standaard desktops die aangeschaft zijn na 01-05-2010 worden afgehandeld door LISA.

De RMA afhandeling van alle niet standaard (maatwerk) monitoren, desktops en notebooks worden gezamenlijk en in goed overleg door inkoop en LISA afgehandeld. Zowel Servicedesk ICT als Inkoop kan hiervoor benaderd worden.

De RMA afhandeling van alle notebooks en monitoren die voor 1 januari 2010 en alle desktops die voor 1 mei 2010 zijn aangeschaft, wordt door inkoop afgehandeld.

Procedure RMA bij afhandeling door LISA:

Bij hardwareproblemen met computers of monitoren die via de Europese aanbesteding zijn aangeschaft, geldt de volgende procedure:

 1. Na melding van het incident wordt een call met omschrijving van de klacht aangemaakt door een servicedesk medewerker of werkplekondersteuner.
 2. De werkplekondersteuner stelt ter plekke een diagnose, voegt die toe aan de call en brengt de servicedesk hiervan op de hoogte.
 3. De werkplekondersteuner wisselt binnen 4 uur na melding van de klacht de computer of monitor om met een service exemplaar. Bij omwisseling van de computer wordt de harde schijf uit de defecte computer gehaald en in het ruilexemplaar gezet (uiteraard is dit alleen van toepassing als de harde schijf niet stuk is). De werkplekondersteuner registreert de omwisseling.
 4. De werkplekondersteuner zorgt dat het mac- adres van het ruilexemplaar op naam van de gebruiker wordt gezet.
 5. De servicedesk meldt het probleem bij de leverancier en geeft daarbij de front office locatie op waar het defecte apparaat gerepareerd kan worden.
 6. De leverancier verstrekt een RMA nummer en meldt wanneer een monteur komt.
 7. De servicedesk voegt RMA nummer toe aan de call.
 8. Monteur gaat naar de front office locatie om het apparaat te reparen. In de uitzonderlijke gevallen dat een monteur een apparaat meeneemt tekent hij voor ontvangst, worden afspraken gemaakt over het terugbrengen, wordt melding gemaakt bij de beveiliging en wordt de harde schijf vervangen door een lege harde schijf of de informatie op die schijf gewist.
 9. De werkplekondersteuner test het gerepareerde apparaat.
 10. De werkplekondersteuner brengt het gerepareerde apparaat terug naar de gebruiker, wisselt indien van toepassing de harde schijf weer om en corrigeert het mac-adres in RUN.
 11. De werkplekondersteuner sluit de call.

Opmerkingen.

Bij Servicedesk ICT werken contactpersonen voor RMA afhandelingen, zij zorgen voor bewaking van de calls.

LISA werkt 4 front office locaties waar monteurs naar toe kunnen worden gestuurd, namelijk:

 • Horst
 • Zilverling
 • Citadel
 • ITC