Netwerk

Netwerk

Voor de Organisatie

Quarantainenet

Op de UT wordt gebruikt gemaakt van Quarantainenet (veelal afgekort als QNet) voor het opsporen en afsluiten van besmettingen (zoals virussen en wormen) en andere problemen op computers. Dit is (deels) een automatisch systeem. Wanneer men in quarantaine geplaatst wordt, is dit te controleren d.m.v. een webbrowser. Hierop zal dan een pagina verschijnen met de reden waarom men in quarantaine is geplaatst, alsmede enkele mogelijke oplossingen die men kan uitvoeren. Enkele websites zijn nog wel bereikbaar, zoals Microsoft Windows Updates en die van leveranciers van virusscanners. Soms heeft men de mogelijkheid om gebruik te maken van een zgn. “One Strike” functie. Hiermee kan men zichzelf uit quarantaine halen wanneer de besmetting is verwijderd. Let op dat, mocht dit niet het geval zijn, Quarantainenet automatisch de computer opnieuw in quarantaine zal zetten! Deze tweede maal heeft men echter geen One Strike functie meer.

Voor meer informatie m.b.t. tot hoe Quarantainenet technisch werkt zie: http://quarantaine.utwente.nl/.

SURFnet en gedragsregels

De UT krijgt zijn netwerk vanuit SURFnet. SURFnet levert zijn diensten alleen aan onderwijs en onderzoek gerelateerde instellingen, niet aan commerciële partijen. Nu komen de gasten op verzoek van de organisatie één of enkele dagen gebruik maken van het netwerk. Dat valt onder de uitzonderingscondities en is derhalve geen probleem. SURFnet schrijft echter wel voor dat een ieder die gebruik maakt van het netwerk te traceren is. Vandaar dat voor bekabelde computers het MAC adres geregistreerd moet worden. Voor laptops die gebruik maken van het draadloos netwerk gelden de inloggegevens als registratie (de t-accounts die aan gasten verstrekt kunnen worden).

Voor iedereen op het netwerk geldt dat zij zich dienen te gedragen volgens de normale gedragsregels voor internet. Gebruik je gezonde verstand en je komt een heel eind (Fair Use Policy). In geval van een “incident” (misbruik door bijvoorbeeld het versturen van grote hoeveelheden spam, of het downloaden van illegale content) kan het voorkomen dat men afgesloten wordt (d.m.v. Quarantainenet) of op de vingers wordt getikt. In dat geval is de organisatie het aanspreekpunt. Op verzoek kan een lijst met t-accounts verstrekt worden. Het is aan de organisatie om deze aan de gasten te geven. De registratie dient door de organisatie te geschieden. Mocht er een incident plaatsvinden, dan kan de organisatie gevraagd worden de persoon daarop aan te spreken. In geval van nader onderzoek zal de organisatie benaderd worden voor het leveren van deze informatie.

Voor een idee wat gedragsregels zijn kan worden gekeken naar de algemene ICT gedrags- en internetregels van medewerkers en gasten op: ICT gedrags- en internetregels. Hierbij de opmerking dat deze niet in zijn geheel van toepassing is op en studenten deze staan hier: ICT gedrags- en internetregels, daarbij vallen een aantal basisregels onder het kopje “gebruik je gezonde verstand”.

Voor de gasten

De Universiteit Twente adviseert om gasten, bij het verstrekken van het t-account, de volgende regels te verstrekken.

  • De gebruiker is te gast op het netwerk van de Universiteit Twente en wordt geacht zich derhalve netjes te gedragen.
  • De computer dient voorzien te zijn van adequate beveiligingsmaatregelen.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor het dataverkeer vanaf zijn/haar computer.
  • Bij het vaststellen van oneigenlijk gebruik is de Universiteit Twente gerechtigd de computer af te sluiten van het netwerk. Indien mogelijk wordt de gast hiervan in kennis gesteld middels een webpagina die verschijnt bij het bezoeken van willekeurige websites.