Zie ICT Services

Beleid gevonden informatiedragers (USB-sticks, draagbare Harddisks, Telefoons, e.d.)

Gevonden informatiedragers (USB-sticks, draagbare Harddisks, Telefoons, e.d.) worden regelmatig ingeleverd bij LISA. Vaak is niet duidelijk wie de eigenaar is en is dit ook niet eenvoudig te achterhalen. Het uitlezen van digitale media leidt tot risico's op computerinbraak en kan de privacy van de eigenaar schaden.

Dit beleid betreft voorwerpen die data opslaan, dus geen gevonden kleding, portemonnees e.d. Voor dat soort voorwerpen is de C&FM-Servicebalie de aangewezen plaats.

Bij inlevering van een gevonden voorwerp bij de Servicedesk ICT zal de vondst geregistreerd worden. De vinder kan het voorwerp achterlaten of alleen melding maken. Het voorwerp wordt bij LISA veilig bewaard.

Gevonden informatiedragers kunnen ook bij de C&FM-servicebalies van de gebouwen afgegeven worden. Daar worden deze bewaard tot een vaste dag in de week, waarna de informatiedragers overgedragen worden aan LISA. Dit omdat de meeste mensen zich kort na verlies melden bij de balie het dichtst bij het mogelijke verlies.

Onderzoek

Een USB-stick of andere data-drager zonder verdere functionaliteit wordt alleen onderzocht op uiterlijke kenmerken zoals stickers o.i.d. Deze data-dragers worden dus NIET uitgelezen.

Notebooks, tablets en telefoons kunnen worden aangezet om te kijken of eenvoudig de eigenaar te achterhalen is. Deze voorwerpen worden niet aan LISA apparatuur gekoppeld!

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Servicedesk ICT.

Als uit dit onderzoek een eigenaar naar voren komt wordt deze benaderd. Is de eigenaar niet te achterhalen dan wordt het voorwerp bewaard.

Bewaarperiode

  • Data-dragers worden 3 maanden bewaard.
  • Apparatuur met een waarde <= 100,- Euro wordt 3 maanden bewaard.
  • Apparatuur met een waarde > 100,- Euro wordt 1 jaar bewaard.