Zie Diensten & Handleidingen

Ondersteuning projectarchivering 2e en 3e geldstroom

Omschrijving

In samenwerking met andere productgroepen van LISA biedt Archive ondersteuning aan een eigenaar van een “Projectondersteuning-portaal” voor archivering van documenten die betrekking hebben op een onderzoek- of onderwijsproject.

Voordelen hiervan zijn o.a.: opslag van documenten en bestanden op één plek, versiebeheer van documenten en bestanden, geen papieren en digitale werkarchieven meer op verschillende plekken (kasten, P-schijf, M-schijf,  C-schijf, laptop, smartphone, etc.), iedereen beschikt over dezelfde informatie. 

Je kan een keuze maken uit de volgende vormen van ondersteuning:

1. Uitbesteden van alle werkzaamheden aan Archive.
Archive zorgt, in samenwerking met andere productgroepen van LISA, voor het volledige beheer, onderhoud en borging van de “Projectondersteuning-portaal” vanaf aanvraag tot en met opheffing of eventuele permanente bewaring van delen van de “Projectondersteuning-portaal”. Deze werkzaamheden worden op basis van doorberekening uitgevoerd. De hoogte van het door te berekenen bedrag is afhankelijk van de omvang in euro’s van het projectbudget1. Indien noodzakelijk wordt vooraf een inhaalslag uitgevoerd m.b.t. reeds ontvangen documenten en bestanden van dat project.

2. Uitbesteden van een deel van de werkzaamheden2 aan Archive.
In overleg met de eigenaar van de “Projectondersteuning-portaal” worden afspraken gemaakt over welke werkzaamheden het gaat en welke vergoeding hiertegenover staat. Dit gebeurt op basis van daadwerkelijk gewerkte uren3.

3. Zelf volledig verantwoordelijk voor alle werkzaamheden.
Dit houdt onder meer in: het bijhouden van het “projectondersteuning-portaal” (o.a. autorisatie voor projectonderdelen) en het invoegen van de benodigde projectdocumenten. Bij de keuze voor deze mogelijkheid worden geen kosten in rekening gebracht. Je kunt wel gebruik maken van de self-service desk voor het stellen van vragen. Eveneens krijg je de beschikking over een standaard Projectondersteuning-portaal.

Kwaliteitskader

Archive werkt volgens een set van afspraken die gebaseerd zijn op de wettelijke kaders.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Gerhard Kleinsman.

Voorwaarden

In een persoonlijk gesprek worden de voorwaarden doorgenomen die bij jouw keuze horen.


1 Voorlopig wordt de volgende staffel aangehouden:  

Projectomvang

Ondersteuning recordbeheer

Ondersteuning functioneel/ technisch beheer

< € 100.000,--

12 uren p/jr.

4 uren p/jr.

€ 100.001,-- t/m

€ 500.000,--

24 uren p/jr.

8 uren p/jr.

€ 500.001,- t/m € 1.000.000,-

36 uren p/jr.

10 uren p/jr.

€ 1.000.001,-- t/m ?????

48 uren p/jr.

12 uren p/jr.

2 De werkzaamheden die hieronder vallen zijn o.a.: aanmaken van een site, incl. subsites; verzorgen standaardinrichting; verlenen van toegang en rechten voor UT – medewerkers en onderzoekers van buiten de UT; verzamelen en registreren van documenten, bestanden; afsluiten “Projectondersteuning-portaal” na afronding; borgen wettelijke bewaartermijn van “Projectondersteuning-portaal”; eventueel verplaatsen permanent te bewaren documenten naar JOIN.

3 Het tarief bedraagt € 43,-- per uur.