Zie Diensten & Handleidingen

Onderwijs in het gebruik van literatuur

Doelstellingen

Gebaseerd op de standaarden zoals deze zijn opgesteld door de Association of College and Research Libraries (ACRL).

  • Bepalen van de aard en omvang van de informatie die nodig is
  • Opsporen van de benodigde informatie
  • Evalueren van de opgespoorde informatie
  • Verwerken van de informatie in een product
  • Gebruik van de informatie op een integere manier

Een uitgebreidere beschrijving van deze doelstellingen kun je hier vinden.

Ondersteuning
  • De informatiespecialist van je opleiding beantwoordt vragen over de wijze waarop onderwijs in informatievaardigheden binnen jouw opleiding wordt gegeven.
  • Ook voor vragen over het opnemen van literatuuropdracht(en) in je eigen onderwijs neem je contact op met de informatiespecialist.

Tips voor opdrachten literatuuronderzoek


Plagiaat controleren

Zie voor informatie (Engels) Reference Management - Detecting Plagiarism

Referenties bewaren en bewerken in EndNote

Een goed hulpmiddel bij het verwerken van literatuur is het programma EndNote. EndNote is een programma om referenties te beheren. De Universiteit Twente heeft een licentie voor EndNote, je kunt het programma zowel op het werk als op je thuis-pc installeren. De nieuwste versie van Endnote kan gedownload worden via het Notebook Service Centre. Medewerkers kunnen ook bij de ICTS servicedesk vragen om Endnote geinstalleerd te krijgen op hun werk-PC.