Omschrijving

De website van de Universiteit Twente wordt ook gearchiveerd. Daarvoor is een contract afgesloten met een partner die hierin gespecialiseerd is. De website wordt niet alleen vanuit de mogelijkheid voor aansprakelijkheid gearchiveerd, maar ook vanuit het oogpunt van digitale duurzaamheid en cultureel erfgoed.

De overeenkomst voorziet in een dagelijkse archivering van de algemene website van de UT en de daarbij behorende (sub)sites die vallen onder hetzelfdeĀ domein utwente.nl.

De gearchiveerde website van de UT is te vinden op http://utwente.archiefweb.eu

Kwaliteitskader

De website wordt gearchiveerd volgens de Archiefwet 1995 en de internationale standaarden die gelden voor het archiveren van websites.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden aan deze dienst verbonden.