Zie Diensten & Handleidingen

Beschikbaar stellen van analoge en digitale archieven

Omschrijving

Overgedragen archieven komen in beheer van Archive. Wanneer je een deel van dit archief graag wilt raadplegen, dan stellen wij dat beschikbaar (uitlening) voor de gewenste termijn.

Digitale archieven worden in onderling overleg beschikbaar gesteld, afhankelijk van de wijze waarop de digitale archieven zijn overgedragen.

Kwaliteitskader

Een verzoek wordt binnen 1 werkdag beantwoord. In overleg kan deze termijn verkort worden.

Voor het beschikbaar stellen van papieren archieven wordt een uitleenadministratie gebruikt. Dit systeem helpt voorkomen dat archiefbestanddelen na verloop van tijd zoek raken.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.

Voorwaarden

Er vindt vooraf toetsing plaats of de gevraagde archieven beschikbaar gesteld mogen worden. Hiervoor zal contact worden opgenomen met degene die het archiefbestand heeft overgebracht.