Zie Diensten & Handleidingen

Begeleiden van overdraging van analoge en digitale archieven

Omschrijving

In de Regeling archiefbeheer Universiteit Twente is bepaald dat de afdeling Archive van de dienst LISA verantwoordelijk is voor het beheer van de semi statische archiefbestanden van de universiteit en dat deze archiefbestanden daarvoor worden overgedragen. Dat zijn archiefbestanden die organisatieonderdelen in het verleden hebben opgebouwd en die niet vaak meer geraadpleegd worden voor de bedrijfsvoering, maar nog wel van belang zijn voor toekomstige verantwoording en bewijsvoering.

Het overdragen van volgens de selectielijst permanent te bewaren archieven is zonder kosten. Aan de opslag van niet-geselecteerde archieven zijn kosten verbonden (zie Beheer van Archiefruimten)

Wanneer selectie gewenst is omdat niet duidelijk is welke archiefbescheiden (documenten):

  • bewaard en overgedragen moeten worden en;
  • welke (op termijn) vernietigd moeten worden,

dan is dat als optionele dienstverlening bij Archive af te nemen (zie Archiefbewerking in opdracht van archiefvormer)

Kwaliteitskader

Om de overdracht in goede banen te leiden is de Richtlijn overdracht archieven naar het archiefdepot van de Universiteit Twente opgesteld. In een persoonlijk gesprek lichten wij de richtlijn graag toe.

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Homme Martinus.

Voorwaarden

In de Richtlijn overdracht archieven naar het archiefdepot staat beschreven aan welke voorwaarden analoge (papieren) en/of digitale archieven bij overdracht moet voldoen.