De meest verregaande vorm van digitaal werken is het afscheid nemen van papier. De UT beschikt over een set van afspraken waarmee je papieren documenten kan vervangen door digitale reproducties. De kwaliteit en duurzaamheid van de digitale versie is dan gegarandeerd. Die afspraken zijn te vinden in het Handboek Vervanging dat door het College van Bestuur is vastgesteld.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op.