Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

Boeken en artikelen uit andere (universiteits)bibliotheken, zijn digitaal aan te vragen.

Vanaf januari 2019 is deze service uitsluitend voor UT-medewerkers en -studenten.

UT-medewerker? : S.v.p dit formulier invullen.

__________________________________________________________________________________________________

UT-student? :    S.v.p. dit formulier invullen.

De kosten zijn € 8,00  per aanvraag (te betalen als je het boek ophaalt bij de uitleenbalie van de universiteitsbibliotheek)