LISA

Archief

De missie van LISA op het gebied van archivering is in 2016 opnieuw gedefinieerd:

Digitale archivering is van strategisch belang als onderdeel van de informatiearchitectuur van de Universiteit Twente om de kaders voor wettelijk beheer van informatie op orde te hebben. Het informatiebeleid wordt in gezamenlijkheid bepaald, in lijn met tactisch en strategisch beleid van de universiteit. Daarbij moet de praktische en werkbare invulling niet uit het oog worden verloren; de gebruiker van informatie(systemen) moet centraal staan. De in de Regeling Archiefbeheer Universiteit Twente 2015 genoemde actoren beseffen wat er van hen verwacht wordt op het gebied van archivering, en maken keuzes die in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving en de volgens de wet gangbare normen. De dienst LISA heeft deze kennis in huis en vertaalt deze keuzes in werkbare digitale archiveringsoplossingen.

Onze missie, visie en strategie zijn vastgelegd in het document You are the archive! De uitvoering hiervan is te vatten in de volgende thema’s: