Zie Onderwijsorganisatie

Opleidingscommissie

Opleidingscommissie MSc opleiding M-ECB en M-EMM

De opleidingscommissie is een adviescommissie samengesteld uit een gelijk aantal studenten en medewerkers, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert de programmadirecteur over alle educatieve zaken. De relevantie ligt in de praktische ervaring die in overweging wordt genomen. De programmadirecteur neemt serieus advies en zal haar besluitvorming altijd verduidelijken. Een belangrijk punt is de kwaliteitsborging van het programma en de modules / cursussen op verschillende manieren. Informatie over kwaliteitszorg van de opleiding wordt in het Engels gepubliceerd  

Faculteitsreglement

Faculteitsregelement BMS, referentie: BMS 16.32. Goedkeuring door de decaan, met instemming van de faculteitsraad en met goedkeuring van de directie, op 23-11-2016. Informatie over de programmacommissie zie artikelen 16 en 17 van het faculteitsreglement.

Documentatie en training

We hebben enkele documenten en artikelen verzameld en gepubliceerd die erg nuttig kunnen zijn voor de leden van de programmacommissie. Als u geïnteresseerd bent, klik dan hier 

Docenten:
drs.J.G. Zonjee (voorzitter)  
dr.ir. M. Timmer
dr.ir. H.J. Pol
F.M. Wijnen MSc 

Studenten:
Debbie Waninge
Cintha Kooistra
Evelien van der Meer
Mirjam Marseille

Gasten:
dr. J. van der Meij (programme director) 
dr. G.C. ten Bruggencate

Secretary and contact

vergaderschema

Donderdag 20 september 2018
Donderdag 15 november 2018
Donderdag 17 januari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 27 juni 2019

notulen
adviezen
jaarverslagen

Informatie voor studentleden

Als student-lid heb je recht op een vergoeding voor deelname aan de OLC-vergaderingen. Klik hier voor instructies