Toelichting portfolios

Het portfolio wordt hier als middel ingezet om relevante opleiding en ervaring van kandidaten voor de opleiding tot de Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (M-ECB) / Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (M-EMM) in kaart te brengen.

Op grond van deze informatie wordt de toelaatbaarheid en het opleidingstraject tot de Master door de toelatingscommissie vastgesteld. Dit opleidingstraject bestaat maximaal 120 EC. In geval van deficiëntie kunnen maximaal 30 EC extra in een premaster of een schakeltraject worden uitgevoerd.

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke gegevens (blad 1)
 • Overzicht gevolgde scholing, cursussen, en trainingen (blad 2)
 • Overzicht werkervaring (blad 3)

Deze drie voornoemde bladen vormen deel 1 van het portfolio.

 • Vergelijking met reeds verworven competenties (blad 4)
 • Overzicht van reeds verworven competenties (+ bewijsstukken) (blad 5)

Deze twee bladen vormen deel 2 van het portfolio.

 • Eigen beoordeling van de competenties (blad 6)

N.B. Voor de toelating hoeft alleen blad 1 t/m 3 van het portfolio te worden ingevuld (deel 1) en bewijsstukken te worden toegevoegd (blad 5). N.B. Het portfolio voor de specialisatie Onderzoek en Ontwerpen bestaat alleen uit deel 1 plus ruimte voor het toevoegen van bewijsstukken.

Probeer zoveel mogelijk tastbare bewijzen van uw voor de Masteropleiding relevante kennis en vaardigheden (competenties) zoals diploma's certificaten, getuigschriften en dergelijke te verzamelen.

1. Overzicht gevolgde scholing: blad 2.1

 • Schrijf in het schema welk regulier onderwijs u hebt gevolgd. Vul in de vakjes in:
 • Naam school; welke richting; welke vakken;
 • Hoeveel tijd op elke school;
 • Diploma of bewijs van voltooiing.

2. Overzicht gevolgde cursussen en trainingen: blad 2.2

Schrijf in het schema de cursussen en trainingen die u hebt gevolgd. U kunt alle soorten cursussen en trainingen invullen. Vul in de vakjes in:

 • Waar heeft u de cursus gevolgd? Bijv. via werk, uitzendbureau, vereniging, buurthuis, kerk etc.
 • Wat was de inhoud van de cursus?
 • Hoeveel dagen/weken/maanden duurde de cursus?
 • Heeft u een bewijs of diploma gehaald?

3. Overzicht werkervaring: blad 3

Het gaat hierbij om het werk dat u tot nu toe gedaan hebt tijdens:

 • Betaald werk: (àl het werk waarvoor u bent betaald.)
 • Vrijwilligers werk: (werk voor bijvoorbeeld een vereniging of organisatie, maar waarvoor u niet werd betaald)