Vakdeficiënties SEC

Vakdeficiënties SEC

De masteropleiding Science Education and Communication (SEC) kent twee specialisaties: Science Education (SE) and Science Communication (SC). Binnen de SE specialisatie zijn verschillende richtingen, te volgen, namelijk scheikunde, informatica, natuurkunde en wiskunde. Kandidaten die deze richtingen willen volgen zijn direct toelaatbaar als ze de juiste vooropleiding hebben genoten. Echter kandidaten met een verwante vooropleiding (bijvoorbeeld elektrotechniek of werktuigbouwkunde), maar met vakinhoudelijke deficiënties, dienen een aantal vakken te volgen die deze deficiënties ondervangen. In samenspraak met de vakdidacticus wordt het programma samengesteld.

In het onderstaande overzicht is per richting aangegeven uit welke vakken deze programma’s worden opgebouwd. U kunt hier een idee krijgen van welke vakken u waarschijnlijk zou moeten volgen.

Let op: het werkelijke programma is altijd in overleg met de vakdidacticus!!

Scheikunde

Afhankelijk van de door de kandidaat gevolgde vakken wordt een programma samengesteld waarin de nog basiskennis voor scheikunde wordt aangevuld. Het gaat om de volgende (of soortgelijke) basisvakken scheikunde:

 • Analytische chemie
 • Anorganische chemie
 • Biochemie
 • Fysische chemie (dit vak wordt nogal eens een geïntegreerd met het vak anorganische chemie)
 • Organische chemie

Het gaat om de volgende (of soortgelijke) wiskunde vakken:

 • Calculus
 • Lineaire algebra

Het gaat om de volgende (of soortgelijke) natuurkunde vakken:

 • Energie en entropie

Contactinformatie: Fer Coenders
f.g.m.Coenders@utwente.nl
tel: 053-4893081
langezijds A211

Informatica


Track informatica met vakinhoudelijke deel bij master Computer Science*

 • Het UT-bachelor vak Algoritmen, datastructuren en complexiteit (5 EC) moet gehaald zijn.**

Track informatica met vakinhoudelijke deel bij master Human Media Interaction*

Wiskunde voor HMI (10 EC)

 • Een bachelorvak op het terrein van Artificial intelligence
 • Een bachelorvak op het terrein van Hardware
 • Een bachelorvak op het terrein van Mens-machine interactie

* Voor studenten die een HBO vooropleiding hebben geldt dat ze de Algoritmen, datastructuren en complexiteit plus variant gehaald moeten hebben en daarnaast een project op het gebied van dynamisch programmeren.

** Er wordt ook een speciale Algoritmen, datastructuren en complexiteit plus variant gegeven van 10 EC. Voor meer informatie contact op nemen met Nico van Diepen

Contactinformatie: Nico van Diepen
n..m.vandiepen@utwente.nl
tel: 053-4893761
zilverling 1003

Natuurkunde

Afhankelijk van de vooropleiding wordt een selectie uit de volgende vakken voorgelegd aan de kandidaat:

 • 146012 Inleiding Optica + inleidende opdrachten practicum
 • 5140305 of 143070 Electriciteit & Magnetisme, evt premastervariant
 • 5140552 Energie & entropie
 • 5141128 of 141001 Quantumverschijnselen (of Inleiding Quantummechanica)
 • 5141127 Klassieke Mechanica
 • 5140302 Dynamica
 • 5142002 Inleiding Vaste stoffysica
 • 5140303 Dynamisch Modelleren
 • 5140552 Fysisch meetpracticum
 • 5140582 Instrumentatie
 • 5151200 Calculus A
 • 4151202 Calculus B
 • 3151206 Lineaire Algebra A 3

Voor EL-, BMT- en WB-studenten komt het pakket op 15-20 EC uit. Voor IO en Civiele Technologie & Management 20-30 EC. Voor HBO-instroom komt het pakket op 30-60 EC. Er komt niet alleen wat bij. Ingeval van afgeronde masteropleidingen of HBO-opleidingen in combinatie met werkervaring zijn vrijstellingen mogelijk. Deze worden bepaald door de elders of eerder verworven competenties vast te stellen aan de hand van een in te leveren portfolio en intakegesprek.

Contactinformatie: Jan van der Veen
j.t.vanderveen@utwente.nl
tel: 053-4893273
hogekamp 4252

Wiskunde

Afhankelijk van de vooropleiding wordt een selectie uit de volgende vakken aan de kandidaat voorgelegd:

 • Geschiedenis van de Wiskunde (152200) 5 EC
 • Meetkunde (152170) 5 EC
 • Lineaire algebra (152121), 5 EC
 • Kansrekening (153037( 5 EC
 • Gewone differentiaalvergelijkingen (1560120 5 EC
 • Numerieke wiskunde (154027) 5 EC
 • Algebra & security (151141) 5 EC
 • Discrete wiskunde 1 (5 EC)
 • Analyse 1 (196055) 5 EC)

Contactinformatie: Nellie Verhoef
n.c.verhoef@utwente.nl
tel: 053-4893958
cubicus C214