Zoals in de inleiding als is vermeld, moeten de zaken, die hieronder nog eens vermeld worden, onderzocht worden. Je kunt dit in groepjes doen, zodat je de stof enigszins kunt verdelen.

Je kunt de onderdelen het best in de volgende volgorde verwerken:


De brand-driehoek
of officiƫel:
"brandtechnische" driehoek

Wat is de brandtechnische driehoek?
Blijkbaar gaat het om drie zaken...
Welke drie en waartoe dienen deze drie dingen?

De brandtechnische driehoek is moeilijk te vinden op internet. Hint: Gebruik een goede zoekmachine (bijv www.google.nl) en zoek op de Nederlandse pagina's op brandtechnische driehoek. Gebruik dubbele aanhalingstekens (") om naar de hele term te zoeken. Anders wordt er op "brandtechnische" en op "driehoek" gezocht.

Soorten brand

Branden zijn in vijf categorieƫn ingedeeld (A t/m E).
De eerste drie zijn het belangrijkst. Beschrijf A, B en C.

Kleine blusmiddelen

Er zijn vijf soorten kleine blusmiddelen, die elk een ander materiaal/stof gebruiken om brand te blussen. Deze blusmiddelen zijn:

  • Brandslang
  • Poederblusser
  • Schuimblusser
  • CO2-blusser
  • Branddeken

Zoek deze vijf blusmiddelen op internet op en beschrijf voor welke categorie brand ze het beste gebruikt kunnen worden en zorg voor een plaatje. Welke stof gebruikt elk blusmiddel om te blussen en met welke zijde van de brandtechnische driehoek heeft elk blusmiddel te maken?

Geef tot slot per blusmiddel aan wat de voor- en de nadelen van dat blusmiddel zijn.

Blusmiddelen op school

Ga na welke blusmiddelen in het lokaal/gang/gebouw aanwezig zijn.
Bedenk hierbij dus ook voor welke brandjes ze het meest geschikt zijn.

Blusmiddelen moeten ook gekeurd worden. Let daar ook op. Als een keuringsdatum is verlopen, moet het blusmiddel opnieuw gekeurd worden.

Verder moeten blusmiddelen een zegel hebben. Meestal zit er een geel zegel van plastic op (plaatje hierboven een rood zegel), maar dat kan er ook anders uitzien. Als het zegel ontbreekt, moet het blusmiddel opnieuw worden gekeurd, dus trek het er niet af!.

Maak een klein rapportje waarin je de blusmiddelen beoordeelt.

Voorbeeld brandjes

Je krijgt een aantal voorbeelden voorgeschoteld. Welk blusmiddel zou je grijpen om de branden te lijf te gaan? Waarom dit blusmiddel? Eventueel welk blusmiddel juist niet?
Klik hier voor de voorbeeldsituaties.

Vluchtroutes en noodplan

Zoek uit wat bij jou op school het vluchtplan is. Waar moet je langs? Wat zijn gevaarlijke punten op de route? Waar moet je verzamelen?