Hé! Als jij een leerling bent, wegwezen! Dit is alleen voor je leraar.

Deze webquest spreekt voor het grootste deel voor zich. De webquest is bedoelt voor beginnende scheikundeleerlingen, d.w.z. de derde klas vmbo/havo/vwo. De meeste scheikundemethodes behandelen de brandtechnische driehoek, dus deze webquest sluit daar aardig bij aan. Het is de bedoeling dat de leerlingen een kleine introductie krijgen in brand en blusmiddelen.

Het is mogelijk om leuke activiteiten aan deze webquest te verbinden.
Een proef met de vlam in de pan, excursies naar bijv. trainingscentra voor brandweer/BHV, een "vluchtspel" (zoals in de afsluiting al is voorgesteld).

Veel succes en plezier met deze webquest!

Arjan Dijkman