Als je deze webquest hebt gemaakt, zul je een klein verslag hebben van een aantal pagina's. Zo heb je een formulier met de branddriehoek, de brandcategoriƫn, de blusmiddelen en de voorbeeldsituaties. Dan heb je nog een verslag van de blusmiddelen, die je op school hebt onderzocht, en de vluchtroute en het noodplan van school.

PC in brand!

Begin op tijd, raak niet oververhit!

Aan de hand van wat je inlevert wordt een cijfer bepaald.
De punten die je kunt halen zijn als volgt verdeeld:

Onderdeel

Aantal punten

De driehoek

10 pt

Categoriƫn A t/m C

10 pt

De blusmiddelen

40 pt

De voorbeeldsituaties

10 pt

Het vlucht- en noodplan

20 pt

Totaal

100 pt

De meeste punten kun je halen bij het onderdeel over blusmiddelen. Dit is het grootste onderdeel.