Archief Schoolpracticum

Studiehandlleiding Educatieve Minor (2014) - formulier niveaubepaling

Formulier voor niveaubepaling aan de hand van de rubrieken

Naam docent in opleiding:


Stage: onderbouw


Naam SPD / Vakcoach:


Schoolvak:


Handtekening SPD / Vakcoach:


Datum:
1

2

3

4

Opmerkingen

1. Interpersoonlijk competent


Contact maken


Stimuleren om op een eigen manier te leren


Klimaat voor samenwerking scheppen


2. Pedagogisch competent


Begeleiding op weg naar sociaal emotionele ontwikkeling


Begeleiding op weg naar zelfstandig en verantwoordelijk worden


Begeleiding op weg naar het ontwikkelen van talent/ capaciteiten


Verplaatsen in leefwereld leerlingen


3. Vakinhoudelijk en didactisch competent


Vakinhoudelijke kennis


(Vak)didactische voorbereiding


Uitvoering


Toetsing (formatief en summatief)


Leerproblemen signaleren


Feedback geven
1

2

3

4

Opmerkingen

4. Organisatorisch competent


Hanteren procedures en afspraken


Organisatie (leer)proces


Planning/ timemanagement


5. Competent in het samenwerken met collega’s


Informatie delen met collega’s, overleggen en samenwerken


Intervisie


Ontwikkelen en verbeteren van de school


6. Competent in het samenwerken met de omgeving


Informatie uitwisselen met ouders


Binnen- en buitenschools leren afstemmen


7. Competent in reflectie en ontwikkeling


Werken aan ontwikkeling


Gedrag aanpassen aan team en school


Feedback vragen en gebruiken


Professioneel handelenLichtgrijs = richtlijn startbekwaamheid

Ruimte voor opmerkingen: