Zie Archief Schoolpracticum

Bijlage 1: Advies educatieve minor – lesbevoegdheid onderbouw


Naam: ………………………………………………… Studentnummer: ………………………….


Achtergrond van het advies

Je hebt een start gemaakt met leren lesgeven en je overweegt nu om de onderbouw lesbevoegdheid te gaan halen. Voor je de beslissing neemt, vragen we je even stil te staan bij je motivatie en je geschiktheid voor het lesgeven. Met dit formulier krijg je een geschiktheidsadvies van de schoolpracticumbegeleider(s) en de vakdidacticus. We verwachten dat dit advies je kan helpen bij het maken van je keuze.


Je eigen mening weegt natuurlijk zwaar mee. Vul daarom eerst een korte motivatie in op dit formulier, zeg maar het advies dat je aan jezelf geeft. Ga na hoe je het lesgeven ervaart. Bedenk verder welke elementen in het lesgeven je de moeite waard vindt en waar je juist tegen opziet.


Het concluderende advies wordt gebaseerd op je eigen motivatie, het advies van de schoolpracticumbegeleider(s) op de stageschool, op de lesobservatie en het afsluitende gesprek. Natuurlijk houden we er rekening mee dat je aan het begin staat van een leertraject.

Een positief advies duidt op de verwachting dat je onder normale omstandigheden, na het resterende studieprogramma dat bestaat uit Didactiek onderbouw (3 EC) en Schoolpracticum onderbouw (7 EC), zelfstandig les kan geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VWO, HAVO en VMBO-T).


Wat moet je doen om deel te nemen aan de 30 EC minor?

1.Stuur voor 01 september een mail naar het secretariaat van ELAN (G.F.P.Teppich@utwente.nl) waarin je laat weten dat je wilt deelnemen aan de 30 EC minor (ook als je dit al eerder hebt aangegeven).

2.Vul je eigen motivatie in op dit formulier en vraag vervolgens een advies van je schoolpracticum begeleider(s) (in te vullen bij 2). Stuur daarna het formulier naar de vakdidacticus en maak een afspraak voor een gesprek. De inleverdatum wordt via Blackboard bekend gemaakt.1.Motivatie student


Ik verwacht in het komende kwartiel voldoende bekwaam te geraken om in de onderbouw zelfstandig les te kunnen geven.


Motivatie:


2. Advies van de schoolpracticumbegeleider(s) op de stageschool


Naam/namen schoolpracticumbegeleider(s):.............................................................................


………………………………………………………………………………………………………….


School:........................................................................................................................................


Ik acht het zeer wel mogelijk / twijfelachtig dat de kandidaat zich komend kwartiel ontwikkelt tot startbekwaam docent voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs.


Toelichting/advies:


3.Observaties en advies van de vakdidacticus


Naam vakdidacticus:..............................................................................


Ik acht het zeer wel mogelijk / twijfelachtig dat de kandidaat zich komend kwartiel ontwikkelt tot startbekwaam docent voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs.


Toelichting:


4.Conclusie


De student wordt geadviseerd om WEL / NIET verder te gaan voor de lesbevoegdheid onderbouw.


Toelichting en / of nader adviesDatum: …………..…… Vakdidacticus:..………………………………………………