Workshops

Workshop 9. Wiskunde: Computional thinking in 5-vwo

Naam workshopleider

 

Mark Timmer

Naam instelling/organisatie

 

Universiteit Twente / Carmel College Salland

Titel workshop

Wiskunde: Computational thinking in vwo 5 a.d.h.v. een project over 'Branch and Bound'

 

Omschrijving workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de huidige maatschappij, waarin programmeren een steeds grotere rol krijgt, is het van belang dat leerlingen gevoel krijgen voor de wiskundige aspecten die daarbij komen kijken. We richten ons in deze workshop daarom op “computational thinking”, waarbij te denken is aan algoritmiek, maar ook aan het inzetten van heuristieken en het redeneren over computationele complexiteit. In het kader hiervan is binnen ELAN een werkmiddag ontwikkeld voor Wiskunde B in Vwo 5, waarin het algoritmeontwerpparadigma “Branch & Bound” uit de doeken wordt gedaan.

 

Branch & Bound is een techniek waarmee optimalisatieproblemen correct en vaak efficiënt opgelost kunnen worden, doordat complete enumeratie gecombineerd wordt met het slim wegstrepen van verzamelingen aan kandidaatsoplossingen. Leerlingen leren deze techniek toepassen in de context van planningsproblemen, waarbij ze te maken krijgen met tijdscomplexiteit en heuristieken. Ze komen erachter hoe Branch & Bound gegarandeerd tot de juiste oplossing komt, waarbij ze veel redeneren en probleemoplossen.

 

Deze workshop haalt hogere wiskunde (discrete combinatorische optimalisatie) omlaag naar de middelbare school, sluit aan op de doelen van SLO om meer met computational thinking te doen, past goed binnen de “wiskundige denkactiviteiten” van het nieuwe curriculum havo/vwo en bevat concreet materiaal waarmee docenten daadwerkelijk zelf aan de slag kunnen.

 

Omschrijving werkvorm

 

 

 

Tijdens de workshop zal computational thinking verder worden toegelicht, gaan we aan de slag met Branch & Bound aan de hand van een aantal opdrachten en komt u alles te weten over de werkmiddag en de ervaringen daarmee.

Voor wie?

 

Docenten wiskunde bovenbouw havo/vwo