Workshop 6. Algemeen: Nieuwsgierigheid als motor voor het leren

Naam workshopleider

 

Tim Post

Naam instelling/organisatie

 

Universiteit Twente, ELAN, leerstoel Science Education and Talent Development (SETD)

 

Titel workshop

Nieuwsgierigheid als motor voor leren

Omschrijving workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u doen om uw leerlingen aan te zetten tot nieuwsgierig onderzoekend leren? Wat typeert nieuwsgierige leerlingen eigenlijk en welke onderwijsinterventies wekken nieuwsgierigheid? Nieuwsgierigheid vormt een belangrijke motor voor onderzoekend leren. Nieuwsgierige leerlingen stellen zelfstandig rijkere onderzoeksvragen, zij zetten juist door bij moeilijke leertaken en blijken zodoende kennis beter tot zich te nemen. Als docent hoeft u uw lespraktijk gelukkig niet volledig te herzien om leerlingen nieuwsgieriger te maken. De kunst is allereerst een klasklimaat te scheppen waarin leerlingen het belang leren inzien van het stellen van nieuwsgierige vragen voor hun eigen leren, kansen benutten om deze vragen in de les te delen en beantwoorden, en sociale waardering hiervoor ervaren van hun klasgenoten en de docent. Door leerlingen vervolgens de ruimte te bieden om zelf op onderzoek uit te gaan, biedt u uw leerlingen zodoende meer inspiratie en uitdaging op school. Op basis van onze recente wetenschappelijke studies, videofragmenten en een groepsoefening met Lego, zal in deze workshop theorie over het stimuleren van nieuwsgierig onderzoekend gedrag bij leerlingen worden gekoppeld aan de onderwijspraktijk.

 

Omschrijving werkvorm  

 

 

De workshop start in een hoorcollege vorm waarin eerst nieuwe concepten worden uitgelegd en verbonden met observaties uit de onderwijspraktijk. Vervolgens wordt in groepen gewerkt aan een ontwerpopdracht met Lego en wordt afgesloten met ruimte voor vragen.

Voor wie? 

 

 

Leerkrachten. Mijn ervaring richt zich met name op PO, maar ik kan (en zal) vergelijkingen maken tussen PO en VO.