Workshops

Workshop 2. Maatschappijleer: De context-conceptbenadering toepassen bij maatschappijleer

Naam workshopleider

 

Michiel Waltman & Hinke Mul

Naam instelling/organisatie

 

Universiteit Twente / Elan

Titel workshop

De context-conceptbenadering toepassen bij maatschappijleer

Omschrijving workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 is het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen gestart. In deze workshop laten we jullie ervaren dat deze benadering heel goed te gebruiken is bij maatschappijleer en burgerschapsvorming. Sterker nog, voor een groot deel komt deze benadering overeen met de invalshoeken. De context-conceptbenadering gaan we toepassen om de invalshoeken nieuw leven in te blazen. Hierdoor leer je deze structureel te gebruiken om de inhoudelijke thema’s meer diepgang te geven en zo je leerlingen analytische en kritische denkvaardigheden aan te leren.

Omschrijving werkvorm

 

Nader te bepalen.

Voor wie?

 

 

 

Docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, maatschappijkunde, burgerschapsvorming (VMBO/HAVO/VWO)