Workshops

Workshop 16: Rondleidingen in het Designlab, Nanolab of Leerlingenlab

Designlab

Het Designlab is een platvorm voor multidisciplinaire samenwerking en creativiteit, dat zich richt op onderwijs en onderzoek in 'Design Research'.  Het Designlab benadert design als het realiseren van creatieve en multidisciplinaire verbindingen tussen wetenschap en samenleving: Science2Design4Society. Onderzoekers kunnen in het DesignLab werken aan multidisciplinaire projecten die wetenschap vertalen naar de samenleving, en gebruik maken van de faciliteiten voor ideation, interaction, prototyping, en testing. Opleidingen kunnen het DesignLab gebruiken voor onderwijs waarin wetenschap en technologie expliciet worden gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen en implicaties.

Het DesignLab richt zich ook expliciet op samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als expertisecentrum dat bedrijven en maatschappelijke organisaties van dienst kan zijn met een eigen methode om wetenschap via design naar maatschappelijke uitdagingen en implicaties te vertalen. Als makelaar tussen vragen vanuit de samenleving en expertise van medewerkers en studenten binnen de universiteit. En als partij in publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties mede-financier zijn van wetenschappelijk onderzoek.

De Universiteit Twente is een universiteit met een sterk ondernemend, multidisciplinair en ontwerpgericht karakter, gevoed door de aanwezigheid van de combinatie van technische en sociale wetenschappen. Dit unieke profiel versterken we met een omgeving die zich expliciet richt op multidisciplinaire ontwerpvraagstukken, waarin wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan maatschappelijke vragen en uitdagingen: het DesignLab.

Nanolab

Het Nanolab heeft een vloeroppervlak van 1250 vierkante meter! Het gebouw zelf is volledig vrij van trillingen, aangezien de lichtste trillingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een rijdende auto buiten op straat, nano-producten kunnen beschadigen. De onderzoekers dragen witte jassen, handschoenen, mutsen en maskers in het NanoLab. Dit is niet omdat de nanomaterialen waarmee ze werken gevaarlijk zijn, maar om te voorkomen dat deeltjes van huid of haar beschadigingen aanbrengen aan het productieproces. \\

Leerlingenlab

Op de Universiteit Twente is een speciaal laboratorium ingericht voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, het Pre-U Leerlingenlab. In dit lab kunt u met uw klas verschillende practica uitvoeren op het gebied van de natuurwetenschappen. Tijdens het practicum verdiepen de leerlingen zich in de natuurwetenschappen, maken zij kennis met moderne apparatuur en leren zij omgaan met hedendaagse technieken.