Workshops

Workshop 13. Algemeen: Formatief toetsen, wat vraagt dat van docenten en leerlingen?

Naam workshopleider

 

Wilma Kippers

Christel Wolterinck

(Kim Schildkamp)

 

Naam instelling/organisatie

 

Universiteit Twente, vakgroep ELAN

Titel workshop

Formatief toetsen, wat vraagt dat van docenten en leerlingen?

Omschrijving workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij formatief toetsen gaat het om het gebruiken van informatie uit toetsen met als doel het verbeteren van de lespraktijk. Zowel docenten als leerlingen spelen hierin een rol. Onder toetsen verstaan wij alle manieren waarop docenten en leerlingen informatie kunnen verzamelen over het leren van leerlingen, dus bijvoorbeeld pen-en-papier toetsen, (huiswerk)opdrachten, observaties tijdens de les en vragen stellen in de klas.

 

De afgelopen jaren is op de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar het toepassen van formatief toetsen door docenten in het voortgezet onderwijs. Dit heeft raakvlakken met het thema van Twents Meesterschap 2018 “Show me the evidence: bewezen onderwijspraktijken”, want door formatief toetsen als onderwijspraktijk zorgvuldig te bestuderen leren we wat er wel en niet werkt. Vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn: Wat houdt formatief toetsen precies in? In welke situaties kan formatief toetsen worden ingezet? Welke factoren bemoeilijken of zijn juist ondersteunend voor formatief toetsen? Welke vaardigheden hebben docenten en leerlingen nodig?

 

We willen in deze workshop onze inzichten uit onderzoek over formatief toetsen beschikbaar maken en vertalen naar de onderwijspraktijk, met de bedoeling die verder te ontwikkelen. In deze workshop willen we samen met u reflecteren op hoe u formatief toetsen kunt toepassen in uw eigen lespraktijk en welke kennis en vaardigheden u en uw leerlingen hiervoor nodig hebben.

 

Omschrijving werkvorm

 

Interactieve sessie waarin kennis wordt gedeeld.

Voor wie?

 

Geïnteresseerden voor formatief toetsen in het VO