Workshop 11. Scheikunde: Duurzame Chemie: glycerol op grote schaal omzetten in propaandiol

Naam workshopleider

 

Anne Sustronk, Louis van de Ham, Fer Coenders

Naam instelling/organisatie

 

Universiteit Twente

Titel workshop

Duurzame Chemie: glycerol op grote schaal omzetten in propaandiol

Mythe + Omschrijving workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid en chemische industrie hebben een moeizame relatie.

 

Duurzaamheid bij chemische processen, met vakconcepten als atoomefficiëntie, energiestromen, stofkringlopen, waterkwaliteit, speelt een belangrijke rol in een aantal subdomeinen uit het schoolexamen vwo. Omdat hierover geen vragen uit het centraal schriftelijk examen beschikbaar zijn moeten die door docenten zelf worden ontworpen.

Wereldwijd is aan glycerol een overschot, en dus is onderzoek uitgevoerd hoe deze stof op grote schaal om te zetten is in propaandiol, een veelzijdig molecuul dat in de farmaceutische, voedings- en cosmetische industrie gebruikt wordt. De studie is uitgevoerd binnen de groep Sustainable Process Technology van de UT.

Aan de hand van de gegevens uit deze studie gaan de deelnemers schoolexamenvragen ontwerpen die ze daarna kunnen gebruiken om in hun schoolexamen de duurzaamheidseindtermen te dekken.

 

Omschrijving werkvorm

 

 

 

 

 

 

Deze werkgroep start met de uitleg van een studie naar de omzetting van glycerol in propaandiol. Aan de hand van gegevens uit deze studie gaan de deelnemers vragen ontwerpen die gebruikt kunnen worden tijdens het schoolexamen. De ontworpen vragen worden besproken en op het einde gedeeld. Elke deelnemers heeft na afloop dus de beschikking over een aantal vragen die geschikt zijn voor het schoolexamen.

 

Voor wie?

 

 

Scheikundedocenten uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.