Programma 2017

Workshop 6 Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden rond complexe maatschappelijke problemen

Naam workshopleider

 

Margarita Jeliazkova

Naam instelling/organisatie

 

ELAN, Universiteit Twente

Titel workshop

Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden rond complexe maatschappelijke problemen

Omschrijving workshop

Onze leerlingen krijgen in de toekomst te maken met grote maatschappelijke problemen met toenemende complexiteit. In de regel passen deze problemen niet netjes binnen de bestaande schoolvakken, maar vragen juist om vakoverstijgend denken. Alle grote politieke en maatschappelijke problemen hebben ook een technologische kant. En omgekeerd – alle technische en natuurwetenschappelijke problemen hebben sociale en politieke dimensies. Hoe kunnen we leerlingen helpen kritisch te denken over feiten, normen en waarden? Hoe helpen we ze niet alleen hun eigen mening te uiten, maar ook op zoek te gaan naar bewijs en waar nodig, onderzoek te doen om bewijs te verkrijgen? Hoe maken we onderzoek inzichtelijk en toegankelijk voor scholieren?


Omschrijving werkvorm

Hands-on discussie in drie verschillende formats  (debat, deliberatie, Socratisch gesprek), gekoppeld aan verschillende typen vraagstellingen en doelen. Oefenen met diverse manieren om vragen te stellen, follow-up, feedback, groepsdynamiek, sfeer in de klas. Oefenen met denkvaardigheden binnen discussies en onderwijsgesprekken.


Voor wie?

Alle docenten.