Programma 2017

Workshop 4 Reactiemechanismen in het scheikunde onderwijs

Naam workshopleiders

 

Pascal Jonkheijm

Fer Coenders

Naam instelling/organisatie

 

Universiteit Twente

Titel workshop

Reactiemechanismen in het scheikunde onderwijs

Omschrijving workshop

Reactiemechanismen en de verplaatsing van elektronen (paren) is nieuw in het examenprogramma. Kijken we naar de verschillende methodes dan valt meteen op dat er grote verschillen zijn in diepgang van aanbieding van dit onderwerp.

In deze werkgroep zullen we eerst exploreren hoe werken met reactiemechanismen ook al weer ging en vervolgens waar het in de chemie een rol speelt. Hierna zullen we onderzoeken in welke contexten het gebruikt kan worden en wat dan de diepgang kan en moet zijn bij het aanbieden van dit onderwerp in de klas. We sluiten af met het onderzoeken van mogelijkheden om het onderwerp te toetsen.


Omschrijving werkvorm

Na een korte inleiding over het doel van de werkgroep zal eerst de theorie en het gebruik van reactiemechanismen en elektronenverplaatsing worden uitgelegd en besproken. Daarna zullen de deelnemers zelf de gewenste diepgang bespreken door consultatie van de syllabus. Tot slot gaan deelnemers aan de hand van enkele contexten toetsvragen maken en die vervolgens in plenaire setting uitwisselen en bespreken.


Voor wie?

Docenten en TOA’s scheikunde uit de bovenbouw havo-vwo.