28 januari 2015

Workshopronde 2

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijs

1

Heeft de tablet meerwaarde voor het onderwijs in de klas?

Corine Noordink, Sandra Marsman, Peter Paul Slot (Stichting KOE)

Omschrijving:

Heeft de tablet meerwaarde voor het onderwijs in de klas (PO)?

Deze vraag kan inmiddels bevestigend worden beantwoord door leerkrachten binnen de St. KOE die al ruim een jaar werken met tablets in hun klas. Dagelijks maken de kinderen gebruik van tablets als toegevoegde waarde tijdens delen van lessen. Er wordt gebruik gemaakt van apps voor automatisering, instructie, verwerking en bij creatieve opdrachten. Het aanbod is bijna onbeperkt, dus de kunst is om de goede apps te vinden en daarna ook nog toepassingen die de meerwaarde bepalen. Want een tablet blijft een middel om iets te bereiken. De inzet van tablets mag nooit het doel worden!


Werkvorm:

In deze workshop gaan we aan het werk met een beperkt aantal apps die de workshopleiders ook in hun eigen klas succesvol benutten. Hoe wordt er mee gewerkt? Waarom wordt een app op een bepaalde manier ingezet. Ervaar zelf wat het betekent als kind en als leerkracht om gebruik te maken van de didactische kracht van de tablet.


2

Wat kunnen leerkrachten doen om het beste uit hun leerlingen te halen?

Tim Post (Universiteit Twente, ELAN, leerstoel Science Education and Talent Development, SETD)

Omschrijving:

Wat kunnen leerkrachten doen om het beste uit hun leerlingen te halen? Herkennen zij de talenten van leerlingen en weten zij welke factoren hierin positief te beïnvloeden zijn? Als leerkracht heb je in ieder geval geen ingewikkelde bètakennis nodig om leerlingen inspiratie en uitdaging te bieden. De kunst is om leerlingen op een coachende manier aan te zetten tot het stellen van nieuwsgierige vragen, hen te laten verwonderen over de wereld om hen heen en hen zelf op onderzoek uit te laten gaan om creatieve oplossingen te bedenken. Aan de hand van onder meer een conceptueel raamwerk van 21ste eeuwse vaardigheden, ondersteunende videofragmenten en activerende oefeningen, zal theorie worden gekoppeld aan de onderwijspraktijk.


Werkvorm:

De workshop start in een hoorcollege vorm waarin eerst een sociaalwetenschappelijke uitleg wordt gegeven over het onderwerp van talentontwikkeling. Vervolgens wordt in groepen gewerkt aan een ontwerpopdracht met Lego. Dan volgt er weer wat theorie en vervolgens wordt afgesloten met een laatste groepsopdracht, en ruimte voor vragen.


3

Hoe begeleid je een klas in creatief denken?

Yves Houben en Remke Klapwijk (Wetenschapsknooppunten TU Eindhoven en TU Delft)

Omschrijving:

Hoe begeleid je een klas in creatief denken? Welke uiteenlopende creativiteitstechnieken zijn er voor leerlingen uit groep vijf tot en met acht? Geïnspireerd door de manier waarop TU-studenten worden opgeleid tot ontwerpers hebben de wetenschapsknooppunten een methodiek voor creatief ontwerpen voor de basisschool ontwikkeld.


Werkvorm:

Ervaar in deze workshop hoe een creatieve denksessie verloopt. Speel met energizers en bekijk het ontwerpprobleem eens vanuit het perspectief van Superman of Doornroosje. Er worden ook voorbeelden van projecten gegeven zoals Designed by Kids, In de Ruimte en Ontwerp een Groen Speelplein.


4

Geef het grijze industrieterrein een kleur!

Mirte Disberg (TechYourFuture)

Omschrijving:

In deze workshop gaan we in op het educatieve en maatschappelijke belang van bedrijfsbezoeken, om kennis en inzicht te krijgen op de manier waarop het bedrijfsleven en het onderwijs op een boeiende manier kunnen samenwerken. Hoe en op welke manier kun je je curriculum afstemmen op de lokale situatie? Gezamenlijk bespreken we ervaringen; welke randvoorwaarden zijn gewenst, en wat maakt het tot een succes? Vervolgens gaan we aan de slag om een eigen curriculum vorm te geven, waarbij een bedrijfsbezoek geïntegreerd wordt in het onderwijsprogramma. Hierbij ligt de nadruk op het aanspreken van het netwerk in de eigen omgeving en die van de school. Tot slot tackelen we nog een aantal ja, maars, zodat niets meer in weg staat om het ook daadwerkelijk zelf te kunnen organiseren.


TechYourFuture heeft in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap lesmateriaal ontwikkeld waarin een brug geslagen wordt tussen onderwijs en bedrijfsleven. In oktober 2014 hebben een aantal scholen en bedrijven gewerkt met dit lesmateriaal. Ervaringen hieruit vormen een rode draad voor deze leer- en doe-workshop.


Werkvorm:

De workshop heeft een actief karakter waarin bewustwording een belangrijke rol speelt. Het globale programma ziet er als volgt uit:

- interactieve presentatie --> kennis en inzicht

- bewustwording -> wat gebeurt er al? ervaringen?

- zelf een curriculum/voorstel schrijven voor integratie van een bedrijfsbezoek waarin aan leerdoelen wordt gewerkt.


5

Creatieve denktechnieken in de klas - Samenvattingen in beelden - een nieuwe feed-back manier?

Benno Hams (Bataafs Lyceum)

Omschrijving:

Om leerlingen tijdens het leerproces formatief te kunnen beoordelen en te volgen kan het maken van samenvattingen in beelden een nieuwe werkvorm zijn.


Op deze manier kan eenvoudig inzicht verkregen worden wat het beeld is dat de leerling heeft ontwikkeld over de lesstof en kunnen eventuele misinterpretaties verholpen worden.

Tijdens de workshop zullen de deelnemers zelf ervaren hoe deze werkvorm werken en hoe ze ingezet kunnen worden tijdens de lessen.


Werkvorm:

Na een korte inleiding (met voorbeelden), zal aan de hand van een mini-les elke deelnemer zelf proberen een samenvatting in beelden te maken en te ervaren hoe deze methodiek in zijn/haar les ingezet kan worden. Daarnaast zal ook aandacht besteedt worden aan het formatief beoordelen van de beeld samenvatting.


6

Wiskunde en kunst

Paul van de Veen, Nellie Verhoef, Gerard Jeurnink (Kottenpark & Universiteit Twente)

Omschrijving:

Dr.ir. Paul van de Veen maakt in zijn lessen regelmatig gebruik van het constructiemateriaal Zometool. Het leent zich geweldig om “hands-on” met wiskunde bezig te zijn. Naast “vrije” bouwsels is Zometool heel geschikt om regelmatige vlakke en ruimtelijke vormen te ontdekken en te onderzoeken. Dat kan in het klein maar ook in het groot. Samen met leerlingen en oud leerlingen bouwde Paul in NEMO, Amsterdam, in het kader van het Weekend van de Wetenschap een 3,5 meter hoge ‘Grote diprismatohexacosihecatonicosachoron‘, de grootste van de 15 H4 polytopen.


Werkvorm:

In de workshop ga je zelfonderzoekend en probleemoplossend aan de slag met Zometool. Je ontdekt spelenderwijs waar symmetrie en regelmaat toe kunnen leiden.


7

Stemgebruik

Margarita Jeliazkova (Universiteit Twente, ELAN)

Omschrijving:

Docenten zijn beroepssprekers. Acteurs, zangers, politici zijn dat ook en ze krijgen veel stemtrainingen. Deze workshop is bedoeld voor docenten die meer willen met hun stem, of stemproblemen willen voorkomen. Door ervaren stemtrainer en docentenopeleider aangeboden, vol praktische tips voor stemzorg, stemexpressie en betere communicatie met leerlingen.


Werkvorm:

Interactief, oefeningen en spellen. Er is veel ruimte voor individuele vragen. Speciaal aandacht voor mensen in tweetalig onderwijs, die soms stemproblemen krijgen door het lesgeven in het Engels. Aandacht voor de stem van kinderen en pubers.


8

Twente Academy Leerlingen Lab (TALL) / TOA

Rianne Wanders (Universiteit Twente, ELAN)

In deze activiteit volg je twee verschillende workshops. De workshops duren 45 minuten.


Lab on a Chip

Lab on a chip is een mooie nlt-module voor vwo. Hiervoor wordt nu door Bèta Steunpunt Oost ook een havo-variant ontwikkeld, waarin wordt samengewerkt met Saxion en FabLab. Een van de toevoegingen is het zelf fabriceren en uittesten van Lab on a Chips. In deze werkgroep in het Leerlingenlab gaan we dat ook zelf doen.


Texas Instruments - nSpire

Het Leerlingenlab heeft sinds kort de beschikking over de TI-nSpire. Samen met een aantal sensoren kunnen hiermee verscheidene natuurwetenschappelijke experimenten op locatie worden uitgevoerd. In deze werkgroep ga je zelf aan de slag met een experiment op de TI-nSpire.9

De datateam® methode en de kwaliteit van toetsen

Kim Schildkamp (Universiteit Twente, ELAN)

Omschrijving:

Elke dag staan docenten voor tal van beslissingen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren. Veel van deze beslissingen worden ad hoc en (te) snel genomen, op basis van aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens. Jammer, want binnen het onderwijs zijn veel data beschikbaar, zoals toetsgegevens, vragenlijsten en observaties.

De datateam® methode ondersteunt scholen bij het effectief gebruiken van data voor onderwijsverbetering. Een kleinschalig team van docenten en schoolleiding leert om met behulp van data concrete vraagstukken, zoals “hoe verbeter ik de leerprestaties natuurkunde”, te onderzoeken en op te lossen. Een belangrijk vorm van data die deze teams hierbij kunnen gebruiken betreffen toetsresultaten. Het is belangrijk dat deze toetsen van goede kwaliteit zijn.


Werkvorm:

Tijdens de workshop gaan we dieper in op hoe de kwaliteit van dit type data gewaarborgd kan worden. Om de kwaliteitsborging van toetsen vorm te geven gaan we gebruik maken van een toetsbeoordelingssysteem. Vervolgens bespreken we hoe we aan de hand van dit type data via de datateam® methode het onderwijs zouden kunnen verbeteren.

10

Natk4All: open educational resources voor natuurkunde

Jan van der Veen en Harrie Eikelhof

Omschrijving:

In het landelijke Natk4All project wordt voor docenten in opleiding gewerkt aan een aantal modules natuurkunde. Deze modules zijn bedoeld voor ingenieurs en masters met een andere vooropleiding dan natuurkunde. Bij alle modules wordt ten behoeve van gedeeltelijke zelfstudie en verrijking gewerkt met de nodige ‘open educational resources’, deels bestaande, deels nieuw te produceren. Dergelijke bronnen zijn ook voor VO-docenten handig om te hebben. We stellen ons voor dat elke deelnemer zelf met minimaal 1 bruikbare internetbron naar de workshop komt maar natuurlijk met veel meer naar huis/school vertrekt.


Werkvorm:

In de workshop gaan we in op hoe die bronnen handig kunnen worden ingezet in de les. Zelf rekenen we ook op suggesties hoe het landelijke aanbod geschikt kan worden gemaakt voor docenten.


Terug naar programma