28 januari 2015

Workshopronde 1

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijs1

Go-Lab

Ton de Jong en Wil Gradussen

Omschrijving:

Go-Lab is een Europees project waarin het leren van science door experimenteren in virtuele of remote (online) laboratoria centraal staat. In het project worden bestaande online laboratoria geïntegreerd in een nieuwe ICT-omgeving die leerlingen ondersteuning biedt bij het uitvoeren van experimenten in de labs (bijv. in de vorm van een tool om experimenten te ontwerpen). Verder biedt Go-Lab een portal waarin labs, leeromgevingen en tools worden aangeboden.

Docenten kunnen bestaande leeromgevingen aanpassen of kunnen zelf vrij eenvoudig nieuwe creëren. Meer informatie op: http://www.golabz.eu/


Werkvorm:

In deze hands-on workshop ga je aan de slag met Go-Lab aan de hand van een nieuw ontwikkeld virtueel scheikunde lab. In dit lab kunnen leerlingen oefenen met het voorspellen van zoutneerslagen. Deze zoutneerslagen worden gevisualiseerd. Verder oefenen de leerlingen met het geven van de reactievergelijkingen en formules. Feedback op onze opzet wordt verzameld en gebruikt om Go-Lab aan te passen.


2

Voor de context de kerk uit? Veranderende vraagstelling bij examenprogramma biologie, natuurkunde en scheikunde

Frans Carelsen, Jos Paus en Herman Schalk

Omschrijving:

In de veranderde examenprogramma's is er meer aandacht voor contexten en natuurwetenschappelijke vaardigheden. Het toetsen van deze vaardigheden (uit domein A) is verplicht in zowel Centraal Examen (CE) als in het Schoolexamen (SE). In de pilot examens staan een aantal vragen over onderzoek doen en over waar leerlingen over moeten nadenken als ze een goed onderzoek moeten uitvoeren. Een vaardigheid die minder aan de orde komt, is waarderen en oordelen. We laten in de werkgroep een aantal voorbeelden zien hoe je zelf, aan de hand van bestaande contextrijke opgaven, vragen kunt maken die de vaardigheden uit domein A toetsen en die goed te beoordelen zijn. Daarna gaan we met elkaar ook nieuwe vragen maken die je zelf in het SE (en in proefwerken) kunt gebruiken.


Werkvorm:

Na een korte inleiding waarbij we een paar voorbeelden laten zien, gaan we zelf aan het werk met een aantal contextrijke vragen of opdrachten uit verschillende bronnen. We letten vooral op de vraagstelling: toetsen we wat we willen toetsen, zijn de vragen begrijpelijk voor de leerlingen en zijn de vragen goed beoordeelbaar. Als rode draad loopt hier doorheen: 'Wat zegt de manier van toetsen over hoe we dit willen onderwijzen'.


3

Doeltreffend schrijven van teksten voor leerlingen

Michel Philippens & Willemijn ZwartDoelgroep:

Docenten die zelf teksten voor leerlingen schrijven of zouden willen schrijven.


Omschrijving:

In deze workshop ga je aan de slag met educatieve teksten. Hoe voorkom je dat teksten onnodig complex zijn en hoe zorg je ervoor dat leerlingen de samenhang in een tekst zien en de kern er snel uit weten te halen?


Deze workshop zet je niet alleen aan het denken, maar levert je ook praktische handvatten op om met eigen materiaal aan de slag te gaan. Hierbij werk je onder andere met een digitale werkvorm die ontwikkeld is om leerlingen extra kritisch te maken op teksten die zelf schrijven.


De workshop wordt gegeven door twee docenten (natuurkunde & Nederlands) met een achtergrond in de journalistiek & lesmethode-ontwikkeling. Evidence-based adviezen staan centraal. Deelnemers die niet bang zijn zelf in de pen te klimmen, zijn bij deze workshop aan het juiste adres.


Neem je eigen tablet en/of laptop mee. Een smartphone zou eventueel ook kunnen.


4

Begeleiding Startende Leraren

Ingrid Breymann

Omschrijving:

Met behulp van goede inwerkprogramma’s en intensievere coaching en begeleiding kunnen beginnende docenten in korte tijd de kwaliteit van hun lessen verbeteren en neemt de kans op uitval af. Reden genoeg om werk te maken van een goede begeleiding van nieuwe docenten, dit gebeurt al bij meer dan 40 scholen in de regio Oost vanuit het project “Begeleiding Startende Leraren”.


In deze workshop maak je kennis met het project “Begeleiding Startende Leraren” en de mogelijke meerwaarde voor de school, reflecteer je op de begeleiding van startende docenten bij jou op school en onderzoek je één van de centrale vragen die in het workshop programma (zie hieronder) zijn genoemd.


Na afloop heb je concrete ideeën over wat je op jouw school (nog meer) kunt doen voor startende docenten en hoe dat uitgevoerd kan worden.


Werkvorm:

Er wordt begonnen met een overzicht over het landelijke project “Begeleiding Startende Leraren” en daarna wordt ingezoemd op belangrijke elementen en de ervaringen van deelnemende scholen. Aansluitend gaan we in parallelgroepen aan de slag met de volgende vragen:

Hoe bevorderen we een snellere doorgroei voor onze nieuwe collega’s en/of onszelf?

Een schoolspecifiek inductiearrangement – wat hebben we al en wat kan beter?

Opleiding videofeedback – hoe ziet deze eruit en wat kunnen we ermee op onze school?

Lesson study – ook iets voor onze starters?

We sluiten af met een gezamenlijke terugkoppeling over nieuwe inzichten en geplande vervolgstappen.


5

Naar een vernieuwd schoolvak Informatica


Komt te vervallen.


6

De filosofie achter het nieuwe examenprogramma: Analytische Meetkunde

Ronnie Koolenbrander, Fokke Hoeksema en Nellie Verhoef

Omschrijving:

Analytische meetkunde in wiskunde B is terug van weggeweest in het nieuwe eindexamenprogramma van 2015. Het verschil met de synthetische meetkunde is dat de nadruk ligt op rekenen in plaats van tekenen, om precies te zijn: het gaat om een slimme keuze van een coördinatenstelsel waarmee punten, lijnen en vlakken worden vastgelegd. Ook is het uitgangspunt anders. In de analytische meetkunde ga je uit van het antwoord ‘noem het gezocht punt P(x,y) en ga na waaraan dat punt dan moet voldoen’.


Een groep docenten (CoL) houdt zich bezig met de invulling van de vernieuwde analytische meetkunde. Wanneer is de analytische benadering een uitkomst? Welke rol spelen conflictlijnen? Gebruiken we vectoren en waarom dan? Wat is een inproduct precies? Wat stelt dat meetkundig voor, en wat rekenkundig? Deze en andere overwegingen worden aan de deelnemers voorgelegd. De workshop wordt verrijkt met videofragmenten van interactie tussen leerlingen die met het ontwikkelde materiaal aan het werk zijn.


Werkvorm:

De deelnemers hebben een actieve inbreng in de ideevorming over de invulling van de analytische meetkunde in wiskunde B. Aan de hand van de videofragmenten, voorbeelden en non-voorbeelden wordt samen gezocht naar een zinvolle aanvulling op de synthetische meetkunde. De deelnemers kunnen het reeds ontwikkelde voorbeeldmateriaal meenemen.


7

Taalvaardigheid van 4-havo leerlingen vergroten bij taal- en exacte


Komt te vervallen.


8

Stemgebruik

Margarita Jeliazkova

Omschrijving:

Docenten zijn beroepssprekers. Acteurs, zangers, politici zijn dat ook en ze krijgen veel stemtrainingen. Deze workshop is bedoeld voor docenten die meer willen met hun stem, of stemproblemen willen voorkomen. Door ervaren stemtrainer en docentenopeleider aangeboden, vol praktische tips voor stemzorg, stemexpressie en betere communicatie met leerlingen.


Werkvorm:

Interactief, oefeningen en spellen. Er is veel ruimte voor individuele vragen. Speciaal aandacht voor mensen in tweetalig onderwijs, die soms stemproblemen krijgen door het lesgeven in het Engels. Aandacht voor de stem van kinderen en pubers.


9

IPads in de klas

Esther Saaltink

Deze workshop zit vol. Inschrijven is niet meer mogelijk.10

Plastic Soup

Jaap Flokstra

Omschrijving:

In deze workshop wordt ingegaan op de ontwikkeling van master classes en korte workshops voor middelbare schoolleerlingen uit de hoogste klassen van VWO/Technasia etc. Deze ontwikkelingen zijn geïnitieerd door het University College Twente. De onderwerpen die aan de orde komen zijn breed georiënteerd (zowel de bèta als het gamma domein) en zijn veelal gekoppeld aan wereldvraagstukken die om de opleiding van nieuwe ingenieurs vragen. Het betreft bijvoorbeeld de microplastic soep en de Mars One missie.


Werkvorm:

De deelnemers aan de workshop kunnen rekenen op een actieve betrokkenheid. Men zal op een creatieve manier in groepsverband oplossingen moeten bedenken voor een relevant wereldprobleem (grand challenges)


11

Twente Academy Leerlingen Lab (TALL) / TOA

Rianne Wanders

In deze activiteit volg je twee verschillende workshops. De workshops duren 45 minuten.


3D-printen

Sinds eind oktober heeft het Leerlingenlab de beschikking over een 3D printer van Ultimaker. We gaan een 3D print maken van een bestaande tekening en zelf aan de slag om een eigen 3D ontwerp te maken.


Lab on a Chip

Lab on a chip is een mooie nlt-module voor vwo. Hiervoor wordt nu door Bèta Steunpunt Oost ook een havo-variant ontwikkeld, waarin wordt samengewerkt met Saxion en FabLab. Een van de toevoegingen is het zelf fabriceren en uittesten van Lab on a Chips. In deze werkgroep in het Leerlingenlab gaan we dat ook zelf doen.Terug naar programma