28 januari 2015

Keynote “Hoe maak je van leerlingen toekomstige wetenschappers?”: Prof. dr. Bas Haring

P:\MC\Projects\Twents-Meesterschap\2015\Website\bas-haring.PNG

Bas Haring is Nederlandse filosoof en informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU alsook hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel "publiek begrip van wetenschap" bekleedt. Meer informatie over Bas Haring.


Bas Haring is bekend van het televisieprogramma Proefkonijnen. In zijn lezing gaat hij in op de vraag “Hoe kun je van leerlingen toekomstige wetenschappers maken?”. Hij vertel over het leren stellen van goede vragen, zowel onderwijs praktisch als wetenschapsfilosofisch en het gebruik van open vragen versus gesloten vragen. Het stellen van gesloten vragen, zoals dat ook in Proefkonijnen wordt gedaan, staat centraal in zijn lezing.


Een impressie van het programma Proefkonijen bij hun bezoek aan de windtunnel van de Universiteit Twente.