29 januari 2014

Workshopronde 2

Workshopronde 2

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijs

1

Wat als... iPad ervaringen van de stichting KOE


Rob van der Vegt


Wat als..... een stichting op zoek gaat naar de mogelijkheden om tablets in het onderwijs in te gaan zetten? Wat als...... hierbij niet wordt gekozen voor de route van de Steve Jobs scholen, maar voor een concept binnen de bestaande onderwijsstructuur van de scholen? Wat als....... niet "het boek achter glas", maar de didactische mogelijkheden van bestaande apps uitgangspunt van de inzet zijn? In deze workshop vertellen we de aanleiding voor de inzet van tablets en delen we de eerste stappen tot realisatie van een digitale droom. Daarna ontwerpt u zelf een eenvoudige les met behulp van een tablet en app.2

GearSketch


Frank Leenaars


Komt te vervallen.3

Talentontwikkeling en Vindingrijkheid: Werken met Concept Cartoons


Erik Groot Koerkamp


Werken met Concept Cartoons biedt een mooie manier om met kinderen het gesprek aan te gaan over de beste oplossingsstrategiëen voor rekenen/wiskunde, voor taal, of voor wetenschap en techniek. Het is een oorspronkelijk Engelse manier van lesgeven, leren en reflectie, bedacht door Brenda Keogh en Stuart Naylor in 1991. De methode is nu beschikbaar voor het Nederlandse basisonderwijs en is zeer geschikt om de vindingrijkheid van leerlingen inzichtelijk te maken. Tijdens de workshop leer je aan de hand van een aantal aansprekende concepten werken met de Concept Cartoons.4

Flipping the classroom


Frans Droog


VOL. Inschrijving niet meer mogelijk.


Flipping the Classroom leeft in het onderwijs. Kort gezegd gaat het hierbij om het omdraaien van de klassikale instructie en het individuele huiswerk. In het algemeen wordt de klassikale instructie als video beschikbaar gesteld. Zo is er meer lestijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo en tijdstip met de inzet van activerende didactiek.

Tijdens deze workshop zult U kennis maken met de ervaringen van Frans Droog, een docent Biologie en Wiskunde, die Flipping the Classroom zelf toepast bij zijn lessen. Hij zal laten zien dat het verbluffend eenvoudig is om deze methode zelf toe te gaan passen en zal een aantal voorbeelden laten zien waarop dit gedaan kan worden. Hij zal laten zien dat het bij deze educatieve methode vooral gaat om het effectiever gebruiken van de tijd in de klas en dat er vele manieren zijn om dit te bereiken.5

Tumoren kun je horen: Medische beeldvorming met fotoakoestiek


Wiendelt Steenbergen


De term ‘fotoakoestiek’ staat voor genereren van geluid met licht. Fotoakoestiek is de basis een een nieuwe medische afbeeldingstechnologie zoals die bijv. door de Universiteit Twente wordt ontwikkeld. Een belangrijke toepassing is de detectie van borstkanker. Tijdens deze workshop ontvangt u informatie over ons onderzoek, en gaat u kijken in ons laboratorium. Daarnaast gaat u concreet aan de slag met experimenten die het omzetten van licht in geluid demonstreren: voorbeelden zijn een optische vloeistofpomp die het proces van licht via absorptie naar expansie demonstreert, en eenfotofoon waarin de absorptie van licht daadwerkelijk hoorbaar kan worden gemaakt. Voor u als deelnemer aan deze workshop is de vraag: hoe kan ik deze experimenten gebruiken in mijn onderwijs?6

Denken met je Handen, onderzoeksvragen leren stellen met LEGO


Wiero Kuipers


Wanneer je leerlingen onderzoeksvaardigheden wilt bijbrengen, is het goed formuleren van een onderzoeksvraag een behoorlijke hindernis. In het vak Life & Science dat wordt aangeboden in de onderbouw van een aantal plusklassen wordt die ervaring gedeeld. In november 2013 is geëxperimenteerd met het gebruik van Lego Serious Play en storytelling om leerlingen uit te dagen buiten de lijntjes te kleuren en originele en betere onderzoeksvragen te laten formuleren. In deze workshop zult u kennismaken met de gebruikte methode en zullen we vertellen hoe deze heeft uitgepakt bij de plusklas van het Bonhoeffer College in Enschede.7

Breinmythes: Wapen je tegen neuro-mythen in het onderwijs; Wat hersenonderzoek wel en niet kan bijdragen aan het onderwijs.


Sandra van Aalderen


In het onderwijs is een grote interesse voor de werking van onze hersenen. Sommigen spreken zelfs van een “hersenhype”. Het is ook niet niks dat we tegenwoordig het levende brein in actie kunnen zien. Maar wat is nu de meerwaarde van deze ‘hersenkennis’ voor het onderwijsveld? In deze workshop wordt door middel van discussie en informatie over de werking van ons brein een realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden om hersenonderzoek toe te passen in de klas, en in welke opzichten voorzichtigheid geboden is.8

Als docent zelf onderzoek doen in de klas


Jan Schoenmaker en Fer Coenders


Hoe kom je er achter wat je leerlingen in je lessen eigenlijk leren? Wat vinden leerlingen lastig, hoe werken ze, welke fouten maken ze, hoe redeneren ze? Uit onderzoek weten we dat veel leerlingen alternatieve concepties hebben en dat het belangrijk is deze in een vroeg stadium in het onderwijsleerproces te gebruiken. Onderzoek laat ook zien dat snelle feedback belangrijk is voor het leerproces, leerlingen kunnen daarmee in een vroeg stadium fouten herstellen.

In deze werkgroep exploreren we eerst mogelijkheden die je als docent hebt om zicht te krijgen op de leerprocessen van je leerlingen en daarna bespreken we twee voorbeelden: het gebruik van audio opnamen van leerling gesprekken bij het samenwerken en het gebruik van groepslogboeken bij samenwerkende groepen leerlingen.9

Do try this at home: Experimenten voor kinderen


Rianne Wanders


Deze workshop is verplaatst naar ronde 1.