29 januari 2014

Workshopronde 1

Workshopronde 1

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijs
Let op: Workshop 10 is verschoven van de middag naar de ochtend workshopronde.

1

Werken in een datateam: examenresultaten wiskunde


Marije Meerdink


Opbrengstgericht werken is essentieel voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De kern van opbrengstgericht werken is om de beschikbare informatie over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie, de leerlingen of de docenten, op een gestructureerde manier te gebruiken om de doelen van de school te behalen. Cijferlijsten, vragenlijsten en observaties in de les zijn voorbeelden van gegevens die daarbij gebruikt kunnen worden, ook wel ‘data’ genoemd. Deze gegevens worden alleen nog (lang) niet altijd optimaal gebruikt voor besluitvorming in het onderwijs.


Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente heeft als doel om juist dat te ondersteunen. Een datateam is een kleinschalig onderzoeksteam van docenten en schoolleiders die met behulp van beschikbare data concrete vraagstukken onderzoeken. Op deze manier werken de leden van het datateam zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering, aan de hand van specifieke problemen op hun eigen school. Tegelijkertijd wordt vanuit de UT onderzoek gedaan naar het functioneren van datateams.


Benieuwd hoe er gewerkt wordt in een datateam? Tijdens de workshop ‘simulatie datateam’ kun je de datateammethode in ‘fastforward’ ervaren. We gaan als datateam aan de slag met een probleem in een fictieve school. Met behulp van hypotheses en data ga je onderzoeken wat de oorzaken van dit probleem kunnen zijn. Bijvoorbeeld: Vallen de resultaten voor zowel jongens als meisjes tegen? Heeft het te maken met motivatie van leerlingen of ervaren leerlingen wellicht te weinig feedback van docenten? Tijdens deze workshop zullen bepaalde stappen worden doorlopen, om een indruk te geven hoe er gewerkt wordt in een datateam.2

Kies je tekst: Lezen met de iPad


Rob Dimmendaal


Is vervallen.3

Interactie achter glas: Individuele begeleiding bij videolessen


Jan van der Meij


Is vervallen.4

Masterclasses: doorlopende uitdaging voor leerlingen


Jan Volbers


Twente Academy, het pre-university college van de Universiteit Twente, is onlangs gestart met een nieuwe opzet van het project masterclasses: korte blokken academisch onderwijs voor leerlingen uit 2, 3,4, 5 en 6 VWO die uitgedaagd willen worden.


In deze workshop komt u te weten hoe deze masterclasses georganiseerd zijn en hoe uw leerlingen individueel of als groep kunnen deelnemen en maakt u kennis met een onderdeel uit de 4 VWO masterclass “OK van de toekomst”. Maar masterclasses staan nog aan het begin van een ontwikkeling: De Universiteit Twente wil streven naar een intensieve samenwerking met scholen waar het normaal is dat sommige leerlingen een gedeelte van het VWO-curriculum op een universiteit volgen. Onze vraag aan u, wat is er nodig bij scholen om zoiets te kunnen realiseren en wat mogen scholen van de Universiteit Twente verwachten?5

Ontwerpen in het onderwijs


Marieke Rinket


In deze workshop richten we ons op de didactiek van ontwerpen. Steeds vaker werken leerlingen binnen school in teams aan ' echte' vraagstukken die bijvoorbeeld afkomstig zijn van externe opdrachtgevers. Dit vraagt van docenten een andere manier van begeleiden dan bij de reguliere vakken. Hoe kun je de leerlingen vrijlaten in hun ontwerpproces en tegelijkertijd de kwaliteit van hun leerproces bewaken? De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

Korte introductie van ontwerp- en onderzoeksfasen: overeenkomsten en verschillen

Ingredienten van innovatief ontwerpen: samenwerken, onderzoeken, creatief denken en expertimenteren

Hands on! Aan de hand van een aantal voorbeelden gaan deelnemers zelf aan de slag met het formuleren van een ontwerpopdracht voor leerlingen. Ook wordt er een bijbehorend draaiboek voor de begeleidende docent gemaakt.6

Lesgeven met computersimulaties


Nico Rutten


Voor leerkrachten is het tegenwoordig vrij eenvoudig om op internet wetenschappelijk verantwoorde computersimulaties te vinden. Een vraag die dan echter nog onbeantwoord blijft, is hoe daar dan het beste mee lesgegeven kan worden. Uit eigen onderzoek blijkt het lesgeven van computersimulaties te variëren van een ‘plaatje bij een praatje’ tot het ondersteunen van onderzoekend leren. Na een korte kennismaking met ons onderzoek, ga je in deze workshop aan de slag met het lesgeven met computersimulaties. Het is aan te bevelen voor deze workshop een eigen laptop mee te nemen.7

Keuze van meisjes voor bèta en techniek


Linda Derksen


Maak het verschil met meisjes en bèta/techniek!

Nederlandse meisjes kiezen beduidend minder vaak voor bèta/technische opleidingen en beroepen dan hun leeftijdgenoten in andere landen. Dit is vreemd, aangezien verschillende onderzoeken uitwijzen dat onze meisjes niet minder 'talent' voor bèta/techniek hebben. Dit betekent dat veel bèta/technisch talent van meisjes niet tot ontwikkeling wordt gebracht en onbenut blijft. Dit terwijl Nederland de bèta/technische talenten van veel meer jongeren (meisjes én jongens) nodig heeft. Hiervoor is het van belang dat leerlingen al in het basisonderwijs een positieve houding t.a.v. Wetenschap & Technologie ontwikkelen en dat er aandacht is voor het bètatalent van alle leerlingen.


Waarom kiezen jongens en meisjes met name in Nederland zo verschillend voor bèta/techniek? Hoe kun je als leerkracht bijdragen aan een positief en realistisch beeld en houding van W&T? Wat is het effect van impliciete associaties en stereotypen? Hoe worden we ons hier bewust van? En hoe kun je er als leerkracht voor zorgen dat ook meisjes hun bètatalent benutten? Met deze en andere vragen gaat u tijdens deze workshop (zelf) aan de slag.8

Tegenwind met differentiaalvergelijkingen


Nellie Verhoef


Differentiaalvergelijkingen zijn moeilijk voor leerlingen. Het is beslist een voordeel als je niet alleen de techniek van het oplossen van differentiaalvergelijkingen beheerst, maar ook nog in de gaten hebt wat differentiaalvergelijkingen voorstellen. Twee studenten ontwikkelden een module, voerden die uit bij wiskunde D- leerlingen en onderzochten de moeilijkheden die zich voordeden bij het opstellen van een differentiaalvergelijking. In de workshop gaat u zelf aan de slag met de module, waarbij het gebruik van visualisatie een cruciale rol speelt. Natuurlijk krijgt u het ontwikkelde materiaal mee om zelf te gebruiken. Neem dan ook de conclusies uit het onderzoek mee, daar kunt u uw voordeel mee doen!9

Didactiek van onderzoeken


Wouter van Joolingen, Henk Pol


In het beta-onderwijs wordt het steeds belangrijker dat leerlingen leren onderzoeken. Dit mondt uit in het profielwerkstuk. In deze workshop maakt u kennis met werkvormen die leerlingen aanzetten tot een onderzoekende houding. U maakt kennis met „Getting Practical”, een onderzoekende aanpak van practica waarbij de leerling wordt geactiveerd. Ook bespreken we de wijze waarop een onderzoekende aanpak van het vak in toetsing kan worden geïntroduceerd.10

Geslaagd? Ervaringen met nieuwe examenprogramma’s binas


Henk Pol, Fer Coenders, Jan Jaap Wietsma


Je hebt nu ruim een half jaar ervaring opgedaan met de nieuwe examenprogramma’s voor natuurkunde, scheikunde of biologie. Wat zijn je eerste ervaringen hiermee? Wat zijn opvallende verschillen met het onderwijs wat je vorig jaar in de 4e klassen verzorgd hebt? Wat zou je graag doen maar ben je nog niet aan toe gekomen? Waar liggen de grootste uitdagingen? Waarover wil je graag met collega’s van gedachte wisselen?

In deze werkgroep formeren we vakgroepen om over deze zaken van gedachte te wisselen, vervolgens wisselen we het besprokene uit met de andere vakken en bespreken mogelijke oplossingen voor gerezen problemen. Indien nodig maken we vervolgafspraken met geïnteresseerden.

11

Do try this at home: Experimenten voor kinderen


Rianne Wanders


In ons dagelijks leven maken we gebruik van natuurwetenschappelijke fenomenen en methoden zonder dat we ons daarvan altijd bewust zijn. Vaak is dit verrassend en daardoor geschikt om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Bijvoorbeeld kleurstoffen. Bij het schilderen mengen we basiskleuren om een nieuwe kleur te maken die we willen gebruiken. Maar als we nu één kleur hebben, hoe weten we dan of dat een mengsel van meerdere kleurstoffen is, en van welke, of wellicht toch één enkele stof?

In deze werkgroep die in het Twente Academy Lab wordt gehouden, ga je een aantal verrassende experimenten doen die je met huismiddelen die je in de winkel kunt kopen kunt uitvoeren. Je probeert vervolgens om de resultaten te verklaren en we bespreken de mogelijkheden voor school.