31 januari 2013

Tweede Workshopronde

Het programma van Twents Meesterschap is met zorg samengesteld voor alle bezoekers. Hieronder staat per workshop aangegeven voor welke doelgroep deze wordt gegeven.Voor voortgezet onderwijs


Voor primair onderwijs


Primair en- voortgezet onderwijs

1

Wat als... iPad ervaringen van de stichting KOE


Rob van der Vegt


Wat als..... een stichting op zoek gaat naar de mogelijkheden om tablets in het onderwijs in te gaan zetten? Wat als...... hierbij niet wordt gekozen voor de route van de Steve Jobs scholen, maar voor een concept binnen de bestaande onderwijsstructuur van de scholen? Wat als....... niet "het boek achter glas", maar de didactische mogelijkheden van bestaande apps uitgangspunt van de inzet zijn? In deze workshop vertellen we de aanleiding voor de inzet van tablets en delen we de eerste stappen tot realisatie van een digitale droom. Daarna ontwerpt u zelf een eenvoudige les met behulp van een tablet en app.2

GearSketch


Frank Leenaars


Volgt.3

Talentontwikkeling en Vindingrijkheid: Werken met Concept Cartoons


Erik Groot Koerkamp


Werken met Concept Cartoons biedt een mooie manier om met kinderen het gesprek aan te gaan over de beste oplossingsstrategiëen voor rekenen/wiskunde, voor taal, of voor wetenschap en techniek. Het is een oorspronkelijk Engelse manier van lesgeven, leren en reflectie, bedacht door Brenda Keogh en Stuart Naylor in 1991. De methode is nu beschikbaar voor het Nederlandse basisonderwijs en is zeer geschikt om de vindingrijkheid van leerlingen inzichtelijk te maken. Tijdens de workshop leer je aan de hand van een aantal aansprekende concepten werken met de Concept Cartoons.4

Flipping the classroom


Frans Droog


Volgt.5

Tumoren kun je horen: Medische beeldvorming met fotoakoestiek


Wiendelt Steenbergen


Volgt.6

Denken met je Handen, onderzoeksvragen leren stellen met LEGO


Wiero Kuipers


Volgt.7

Breinleren: Wapen je tegen neuro-mythen in het onderwijs; Wat hersenonderzoek wel en niet kan bijdragen aan het onderwijs.


Sandra van Aalderen


In het onderwijs is een grote interesse voor de werking van onze hersenen. Sommigen spreken zelfs van een “hersenhype”. Het is ook niet niks dat we tegenwoordig het levende brein in actie kunnen zien. Maar wat is nu de meerwaarde van deze ‘hersenkennis’ voor het onderwijsveld? In deze workshop wordt door middel van discussie en informatie over de werking van ons brein een realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden om hersenonderzoek toe te passen in de klas, en in welke opzichten voorzichtigheid geboden is.8

Als docent zelf onderzoek doen in de klas


Jan Schoenmaker en Fer Coenders


Hoe kom je er achter wat je leerlingen in je lessen eigenlijk leren? Wat vinden leerlingen lastig, hoe werken ze, welke fouten maken ze, hoe redeneren ze? Uit onderzoek weten we dat veel leerlingen alternatieve concepties hebben en dat het belangrijk is deze in een vroeg stadium in het onderwijsleerproces te gebruiken. Onderzoek laat ook zien dat snelle feedback belangrijk is voor het leerproces, leerlingen kunnen daarmee in een vroeg stadium fouten herstellen.

In deze werkgroep exploreren we eerst mogelijkheden die je als docent hebt om zicht te krijgen op de leerprocessen van je leerlingen en daarna bespreken we twee voorbeelden: het gebruik van audio opnamen van leerling gesprekken bij het samenwerken en het gebruik van groepslogboeken bij samenwerkende groepen leerlingen.9

Do try this at home: Experimenten voor kinderen


Rianne Wanders


In ons dagelijks leven maken we gebruik van natuurwetenschappelijke fenomenen en methoden zonder dat we ons daarvan altijd bewust zijn. Vaak is dit verrassend en daardoor geschikt om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Bijvoorbeeld kleurstoffen. Bij het schilderen mengen we basiskleuren om een nieuwe kleur te maken die we willen gebruiken. Maar als we nu één kleur hebben, hoe weten we dan of dat een mengsel van meerdere kleurstoffen is, en van welke, of wellicht toch één enkele stof?

In deze werkgroep die in het Twente Academy Lab wordt gehouden, ga je een aantal verrassende experimenten doen die je met huismiddelen die je in de winkel kunt kopen kunt uitvoeren. Je probeert vervolgens om de resultaten te verklaren en we bespreken de mogelijkheden voor school.