26 januari 2012

Tweede workshopronde

1

Waarom nog bewijzen in meetkunde?


Nellie Verhoef


Het blijft lastig leerlingen te motiveren om iets te gaan bewijzen ‘als je het toch zo ziet’? In de workshop gaat u aan het werk met twee verschillende aanpakken van dit probleem: een deductieve en een inductieve. Wij maken u, als Twentse CoL, deelgenoot van de verrassende invloed van het gebruik van GeoGebra.2

Practicumcarrousel Leerlingenlab


Frans Carelsen, Wil Gradussen, Rianne Wanders e.a.


In het Twente Academy Leerlingenlab presenteren we practica die we nu en in de toekomst aanbieden voor klassen. Elke dertig minuten kies je voor een andere practicum. Zo heb je de mogelijkheid om drie practica te bekijken. Bijvoorbeeld op het gebied van chromatografie, lab on a chip, medische beeldvorming, DNA en een koolstofreactor.3

Spelenderwijs een efficiënt en effectief (zorg)proces ontwikkelen


Erwin Hans - MB


De UT huisvest één van de grootste kenniscentra ter wereld op gebied van de zorglogistiek. Samen met zorginstellingen werken UT onderzoekers en studenten gezondheidswetenschappen en technische bedrijfskunde aan het optimaliseren van (zorg)processen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde wiskundige modellen en computersimulaties. In deze workshop hoort u hoe dit in zijn werk gaat. U doet mee aan een classroom simulation en hoort meer over een operatiekamer-managementgame.4

Stemvorming voor docenten


Margarita Jeliazkova


De stem is het belangrijkste instrument van een docent. Leer op een speelse manier hoe je meer overtuigingskracht en kleur kan toevoegen aan je stem. Leer met spanning om te gaan om je stem te besparen, maar ook spanning en onrust bij leerlingen aan te pakken, bijvoorbeeld bij spreekbeurten. Ook zinnig voor mensen die tweetalig onderwijs geven, omdat het lesgeven in een vreemde taal voor extra stembelasting zorgt.5

Van bedrijfsvraagstuk naar PWS


Marieke Rinket


Steeds meer scholen hebben de behoefte om te werken met realistische vraagstukken uit het bedrijfsleven. Het PWS biedt hier een mooie gelegenheid voor, maar ook bij andere praktische opdrachten kan samenwerking met het bedrijfsleven gezocht worden. In de DOT Samen in Bedrijf werken docenten aan een extern bedrijvennetwerk voor hun school. In deze workshop delen we de ervaringen uit deze DOT: welke aspecten spelen een rol, wat moet je als school doen om een netwerk van externe opdrachtgevers op te zetten etc. Ook ervaringen vanuit JetNet en technasium komen aan bod.6

Visions on Connected Learning


Benno Hams, Ingrid Breymann


Hoe houd je knelpuntvakken Wiskunde-D, NLT, informatica, M&O, Grieks, Spaans in de lucht als je te weinig leerlingen hebt of juist te weinig leraren? Kun je je onderwijs dan op een andere manier organiseren? Welke bijdrage kunnen nieuwe technologieën zoals live videolessen en expert op afstand bieden? In deze workshop presenteren we ervaringen van scholen met live videoconferencing en gaan in discussie over mogelijkheden om het onderwijs te versterken  door gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden.7

Informatievaardigheden


Amber Walraven


Het omgaan met informatie op het Internet is voor veel leerlingen een probleem. Hoewel ze technisch heel vaardig lijken en zelf denken dat ze alles wel kunnen vinden, ontbreekt het ze vaak aan het vermogen om informatie te beoordelen. Naïef vertrouwen in Google en scholieren.com en alleen letten op taal en plaatjes zijn aan de orde van de dag. Deze 21ste century skill, information literacy of informatievaardigheden, is van essentieel belang en verdient een prominente plaats in het curriculum. De deelnemers krijgen inzicht in de wijze waarop informatievaardigheden bij leerlingen kunnen worden ontwikkeld. Er wordt besproken hoe je informatievaardigheden een plaats kunt geven in je eigen lespraktijk aan de hand van voorbeeldlesmateriaal. Voordat we ingaan op leerlingen worden echter eerst de informatievaardigheden van de docenten zelf getest met behulp van een digitale meting. Deze meting is ontworpen met het oog op de onderwijspraktijk. Het instrument moet op een makkelijke manier een zo volledig mogelijk beeld van het zoekproces van leerlingen geven. Vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers met dit instrument bespreken we hoe informatievaardigheden kunt integreren in het curriculum.8

Dynamische representaties op het digibord


Jan van der Meij


Het digibord is uitermate geschikt dynamische representaties als animaties, grafieken en simulaties te laten zien. Maar wat is de meerwaarde hiervan? In de workshop (1) presenteren we onderzoek naar de leerresultaten bij gebruik van dynamische versus statische representaties op het digibord en (2) onderzoeken we samen met u hoe het gebruik van (dynamische) representaties op het digibord meerwaarde kan bieden voor uw vak.9

Binden of boeien. Heerlijke heldere Chemie.


Foppe de Lange en Martie Kwaks


Eer het bier in het bekende flesje zit komt er heel veel chemie bij kijken. Hoe binden kan boeien!

Martie Kwaks en Foppe de Lange presenteren een nieuwe scheikunde module over bindingstypen voor een nieuwe module voor 6V en 5H. Zij willen graag Uw mening horen om de module nog mooier te maken dan die nu al is.