26 januari 2012

Eerste Workshopronde

1

Life and Science: academische vaardigheden in de onderbouw


Jan Volbers


Leerlingen al in de onderbouw wetenschappelijke vaardigheden ontwerpen, onderzoeken, reflecteren en oordelen aanleren waarbij wetenschap nadrukkelijk in een maatschappelijke context wordt geplaatst. Op Bonhoeffer College zijn ervaringen opgedaan met een nieuw schoolvak dat in leerjaar 1, 2 en 3 van de vwo+ variant wordt aangeboden. Docenten in school werken samen met medewerkers en studenten van de UT die als Persoonlijk Assistent Leraar (PAL) de lessen verzorgen. In deze werkgroep bespreken we inhouden van het programma, de ontwikkeling en benodigdheden om het in school een succes te maken.2

DOT Natuurkunde: Getting Practical


Henk Pol


De basis van elke Getting Practical (GP) training is dat docenten onder begeleiding de discussie aangaan over de doelstellingen en uitwerkingen van eigen bestaand practicum materiaal. Het afgelopen jaren ontwikkelden docenten Natuurkunde gezamenlijk verschillende versies van proeven die naast een algemene interactieve introductie van het GP principe in deze werkgroep aan de orde zullen komen.3

Creative Technology aan het werk


Gerrit van der Hoeven e.a.


CreaTe daagt studenten uit om slimme technologie in te zetten voor een gezonder, gemakkelijker of leuker leven. De hedendaagse technologie biedt onbeperkte mogelijkheden voor de interactie tussen mensen. Door smartphone en tablet applicaties, video en geluid verandert digitale technologie het menselijke gedrag. Deze beïnvloeding van gedrag door technologie is de kern van Creative Technology. De workshop vindt plaats in de CreaTe werk- en studeeromgeving. Ondervind zelf deze mix van aandacht voor techniek, creativiteit en maatschappelijke impact.4

Statistiek fantastique


Matthias Matzner


In deze workshop wordt vanuit uit een leerpsychologische invalshoek het leren van statistiek benaderd met het oog op een vervolgstudie op de universiteit. Aan de orde komen: angst voor getallen, scaffolding en fading, en een nieuwe gelijk-verschil-aanpak, gebaseerd op jarenlange bijleservaringen. In groepjes gaat u aan de slag om de aangereikte ideeën te kunnen integreren in het ‘gewone’ onderwijs. Neem dus vooral uw eigen schrijfmateriaal mee!5

Practicumcarrousel Leerlingenlab


Frans Carelsen, Wil Gradussen, Rianne Wanders e.a.


In het Twente Academy Leerlingenlab presenteren we practica die we nu en in de toekomst aanbieden voor klassen. Elke dertig minuten kies je voor een andere practicum. Zo heb je de mogelijkheid om drie practica te bekijken. Bijvoorbeeld op het gebied van chromatografie, lab on a chip, medische beeldvorming, DNA en een koolstofreactor.6

DOT Biologie in nieuwe context


Jan Jaap Wietsma e.a


De nieuwe programma's voor de examens biologie op havo en vwo worden vanaf 2013 ingevoerd. Ze bieden de kans om nieuwe contexten te gebruiken om vakkennis in te verweven. Een docentontwikkelteam verkent de nieuwe exameneisen en gebruikt wetenschappelijk onderzoek aan de UT voor het ontwerp van aansprekende contexten. In de workshop laten leden van de DOT U kennismaken met deze werkwijze.7

Kritisch denken over politieke problemen.


Margarita Jeliazkova & Martin Reith


Docenten willen graag leerlingen kritisch leren denken. Vaak worden leerlingen uitgenodigd om problemen te analyseren en oplossingen te verzinnen.  Maar hoe beslissen we eigenlijk wat een oplosbaar probleem is? Hoe brengen we het debat over normen en waarden rond een probleem in kaart? We gaan oefenen, aan de hand van een casus, hoe een typologie van politieke problemen kan worden gebruikt om denk- en onderzoeksvaardigheden op een zinvolle manier te onderwijzen.8

Klaslokaalexperimenten Economie.


Evelien Hoekman


Met de vakvernieuwing economie is het klaslokaalexperiment een vast onderdeel van het programma geworden. In deze workshop worden 2 klaslokaalexperimenten onder handen genomen. Ook worden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Elke deelnemer krijgt materialen mee voor gebruik in de eigen les.10

Herontwerpen van de scheikunde module "Groeien": keuzes, dilemma's, het ontwerp en de praktijk!


Fer Coenders


Als je modules nieuwe scheikunde wil gebruiken, is een herontwerpstap nodig om de module geschikt te maken voor jouw onderwijs. Daarin moeten keuzes worden gemaakt en ontstaan er ook dilemma’s. In deze werkgroep nemen we de module “Groeien” als voorbeeld omdat we deze module in het Docenten Ontwikkel Team scheikunde de laatste maanden hebben gebruikt. In ieder geval zullen aan de orde komen: content representations, curriculaire spinnenweb, en het beoordelen van het leereffect van praktisch werk.11

Pilot LOB vo-ho Die “ene” docent


Eddy Held - Reggesteyn


LOB activiteiten uitgevoerd door HO voor VO leerlingen hebben meer effect als er sprake is van een structurele inbedding is in de schoolloopbaan van de individuele leerling. Docenten zijn een constante factor in die schoolloopbaan en vervullen daarom een cruciale rol in de Loopbaan Oriëntatie van hun leerlingen. Tijdens deze workshop krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in deze manier van werken en de achterliggende filosofie.