Twents Meesterschap: Duurzaam onderwijs verbeteren

9.00 uur

Ontvangst met koffie en thee


Foyer gebouw de Waaier, Universiteit Twente

9.30 uur

Opening

Prof. dr. Theo Toonen, decaan van de faculteit BMS (Behavioural, Management and Social sciences)

9.45 uur
Keynote
Prof. dr. ir. Tom Veldkamp, decaan van de faculteit ITC (Geo-Information Science and Earth Observation)


10.30 uur


10.50 uur

Pauze

Foyer gebouw de Waaier

Workshopronde 1

 1. Formatief toetsen in de klas: Tips voor de les
 2. Aandacht voor taalgericht vakonderwijs
 3. Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs geven door omdraaien en weglaten
 4. Reactiemechanismen in het scheikunde onderwijs
 5. Spelen met wiskunde: Samenwerking tussen wetenschappelijk en voortgezet onderwijs in de vorm van Lesson Study op het gebied van Speltheorie
 6. Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden rond complexe maatschappelijke problemen
 7. Spelen met economie
 8. Inf4all: Grondslagen van de informatica 
 9. Set Your Mind! Stimuleer de groeimindset van je leerlingen
 10. PWS profielwerkstukken
 11. Quantumdidactiek – deeltje/golf, tunneling – misconcepties, practica, didactiek


12.30 uur

Lunch


13.00 uur

Rondleidingen UT Campus, Nanolab of Designlab

14.00 uur

Workshopronde 2

 1. Formatief toetsen in de klas: Tips voor de les
 2. Aandacht voor taalgericht vakonderwijs
 3. Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs geven door omdraaien en weglaten
 4. Reactiemechanismen in het scheikunde onderwijs
 5. Spelen met wiskunde: Samenwerking tussen wetenschappelijk en voortgezet onderwijs in de vorm van Lesson Study op het gebied van Speltheorie
 6. Kritisch denken en onderzoeksvaardigheden rond complexe maatschappelijke problemen
 7. Spelen met economie
 8. Inf4all: Grondslagen van de informatica
 9. Set Your Mind! Stimuleer de groeimindset van je leerlingen
 10. PWS profielwerkstukken
 11. Quantumdidactiek – deeltje/golf, tunneling – misconcepties, practica, didactiek


15.45 uur

Borrel

Foyer gebouw de Waaier, Universiteit TwenteArchief

Programma 28 januari 2015

Programma 29 januari 2014

Programma 31 januari 2013

Programma 26 januari 2012