Documenten

Verslag bijeenkomst JA@UT vs. de centrale tenure track commissie

13 februari 2013

Na de presentatie van de JA@UT over de tenure track volgde er een discussie, waarbij onder andere is gesproken over de volgende punten:

Startup package

De JA@UT is van mening dat een start-up package wenselijk is. De centrale tenure track commissie ziet het belang hiervan in, wil de mogelijkheden van een start-up package onderzoeken, maar geeft wel aan dat het op dit moment financieel lastig kan zijn. De JA@UT blijft van mening dat je als je talent wilt stimuleren, hier ook iets tegenover moet staan.

Beoordelingscriteria, gelijkheid en motivatie

Gelijke kansen en gelijke beoordelingen zijn essentieel. Alle tenure trackers moeten op de hoogte zijn van het tenure track beleid, de beoordelingen en criteria. Vanuit de JA@UT bestaat de indruk dat dit nu niet altijd het geval is. Sommige tenure trackers moeten zichzelf eerst "terugverdienen" voordat ze projecten voor hun tenure track mogen laten meetellen, terwijl dit op andere plekken niet het geval is.

Ook bestaan er binnen de JA@UT twijfels of de harde criteria reƫel zijn. Er moet voor goede faciliteiten gezorgd worden, zodat mensen vrij zijn om ook aan hun tenure track afspraken te werken, voldoende publicaties (als eerste of laatste auteur) kunnen leveren, projecten kunnen binnenhalen en zich wetenschappelijk verder kunnen ontwikkelen. Ook hier geldt weer dat dit UT-breed beleid moet zijn en niet afhankelijk van de groep waarvan de tenure tracker toevallig deel uitmaakt.

De JA@UT vindt het goed dat de regels over beoordelingscommissies en dergelijk nu organisatie-breed vastgelegd zijn, maar vindt het ook belangrijk dat deze goed gecommuniceerd worden aan alle tenure trackers.

Tenslotte moet de aantrekkelijkheid van de TT vergroot worden door aantrekkelijke randvoorwaarden; bijvoorbeeld het start-up package, naast goede faciliteiten ook meer vrijheid in werk wat niet direct gerelateerd is aan de TT, een garantie voor voldoende onderzoekstijd en het niet direct onderhevig zijn aan de strategische keuzes van de je faculteit, instituut en/of UT.

Uitval

Wat gebeurt er bij uitval? Als je in Nederland uit de TT valt, stap je niet zomaar over naar een andere universiteit. De centrale tenure trackcommissie wil hier in de komende periode naar gaan kijken en is zich ervan bewust dat hiervoor echt iets geregeld moet worden.

In Nederland is er nauwelijks sprake van een universitaire gelaagdheid, zoals die wel aanwezig is in de VS. Moeten afhaken in de tenure track betekent niet dat een stapje lager er weer mogelijkheden zijn. In Nederland is het ook niet de gangbare weg naar een vaste aanstelling, zeker niet vanuit een tijdelijk dienstverband van 6 jaar. De aantrekkelijkheid van de tenure track wordt verhoogd wanneer de mogelijkheid er is dat een TT contract, die niet verlengd wordt, omgezet kan worden en de kandidaat een aanstelling kan krijgen buiten de TT.

Coaching

Coaching en mentoring zijn noodzakelijk, maar ontbreekt op dit moment regelmatig. Tenure trackers moeten het gevoel hebben dat ze ook bij een hoogleraar aan kunnen kloppen voor advies.

Zwangerschap

Hiervoor moet op UT een regeling gemaakt worden, waarbij een tenure tracker extra tijd kan krijgen. Het praktisch om hiervoor criteria te kiezen, bijvoorbeeld gelijk aan de criteria van NWO of de ERC voor verlenging i.v.m. zwangerschap, ziekte etc.