17 juni 2016

Nieuwe leden lunchHet bestuur van JA@UT nodigt nieuwe leden altijd uit voor een lunch. Op dat moment wordt besproken in welke onderwerpen de nieuwe leden interesse hebben en op welke manier ze hierin willen bijdragen.


15 mei 2016

JA@UT ledenvergaderingHet belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst was “Responsible Research”. Het lijkt erop dat op de meeste universiteiten het met betrekking tot diverse wetgeving het een chaos is. JA@UT denkt na over de vraag in hoeverre onze universiteit een ‘Academic Charter’ of ‘University Code of Conduct’ nodig heeft, maar ook welke onderwerpen daarin aan de orde zouden moeten komen. Onderwerpen die genoemd werden zijn het afleggen van een eed als wetenschapper, discussies over (co-)auteurschap, mensenrechten of aandacht voor de negatieve aspecten van societal impact.


2 februari 2016

JA@UT ledenvergadering


Op de agenda van de algemene ledenvergadering staan de volgende onderwerpen:

-Discussie over de “Tenure Track 2.0”

-Update van de werkgroep internationalizering en de workgroep Centrale Onderwijs Prijs

-Presentaties van de JA@UT leden Anthony Thornton and Ivo Vellekoop.

Tijdens de discussie over de Centrale Onderwijs Prijs, kwam een onder onderwijs gerelateerd onderwerp ter tafel. JA@UT gaat onder haar leden inventariseren in hoeverre zij zich willen buigen over de wiskunde leerlijn binnen het TOM onderwijs.
3 december 2015

JA@UT ledenvergadering


Twee nieuwe JA@UT leden hebben nagedacht over onderwerpen waaraan ze zouden willen werken:

-

het verbeteren van de ondersteunende diensten


-

het verbeteren van de decentrale onderwijsprijs

Daarnaast hebben de JA@UT leden (kort) stil gestaan bij de evaluatie van de tenure track en het beleidsdocument over internationalizering.


3 november 2015

JA@UT leden @ Studium Generale: Beauty of Science


In het lab van de natuurkundige Alexander Brinkman ging iets verkeerd: europium- monoxide oxideerde en veranderde in het waardeloze materiaal EuO3. Het verschil in gelaagdheid veroorzaakte echter ‘per ongeluk’ bijzondere lichteffecten, wat Alexander deed denken aan de schilderijen van Van Gogh. Dit is een uitstekend voorbeeld van ‘the beauty of science.’


Vier leden van JA@UT zullen vanuit hun eigen discipline en onderzoekswerk een blik werpen op ‘the beauty of science’. Op het podium staan dr. Nathalie Katsonis (biomolecular nanotechnology), dr. Saskia Lindhoud (nanobiophysics), prof.dr.ir. Alexander Brinkman (quantum transport in matter) en prof.dr.ir. Pascal Jonkheijm (molecular nanofabrication).


Een korte samenvatting kun je hier vinden en een video van de avond hier. hier.


26 oktober 2015

JA@UT treft enkele medewerkers en studenten van het University College ATLAS


JA@UT is door het University College ATLAS uitgenodigd om na te denken over interdisciplinaire bachelor opdrachten voor de studenten. Het was voor JA@UT de perfecte gelegenheid om over hun onderzoek te discussiëren en bij te dragen aan interdisciplinaire samenwerkingen binnen de Universiteit Twente.

24 september 2015

JA@UT ledenvergadering


Er staan drie hoofdonderwerpen op de agenda; hoe JA@UT ook ITC leden zou kunnen aantrekken, reflectie over de rol en positie van JA@UT binnen de universiteit en de evaluatie van de tenure track.

14 september 2015

JA@UT treft prof.dr.ir. A. (Tom) Veldkamp, decaan van de faculteit ITC


Het bestuur van JA@UT heeft een afspraak met de decaan van de faculteit ITC, Prof. Tom Veldkamp, om te spreken over de manier waarop JA@UT leden ook betrokken kunnen worden bij JA@UT.

22 juni 2015

JA@UT ledenvergadering


Er staan drie hoofdonderwerpen op de agenda; Science Night, mogelijke nieuwe dossiers die JA@UT zou kunnen oppakken (zoals V2020, de discussie over internationalisering of de herpositionering masteronderwijs) en de introductie van enkele nieuwe leden.

21 mei 2015

JA@UT treft Twente Academy Young


JA@UT heeft een afspraak met enkele medewerkers van de Twente Academy Young om te zien hoe ze kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het geven van masterclasses.

19 mei 2015

JA@UT lid Jurna Schilder @ Studium Generale.


Het jongste JA@UT lid, Jurnan Schilder, gaf in het Nederlands een presentatie for Studium Generale met de titel “the rollercoaster of the future”. Een korte samenvatting tref je hier en het volledige optreden is hier terug te vinden.

28 april 2015

JA@UT ledenvergadering


De agenda bestaat uit: samenwerking met het University College ATLAS, samenwerking met de Twente Graduate School, wijzigingen in de reglementen van JA@UT en de interesse van de leden wordt gepeild voor een workshop pitching.

20 januari 2015

Samenwerking met University College ATLAS


JA@UT leden namen zitting in de jury van het University College ATLAS om opdrachten uit het 3e semester te beoordelen. JA@UT leden beoordeelden de Mars One onderzoeksvoorstellen van de studenten.


15 januari 2015

Samenwerking met de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS)


Twee JA@UT leden, Kerensa Broersma en Joris van Hoof, waren betrokken bij de eindevaluatie van “Tech4people voorstellen.” Tech4people is fonds dat middelen beschikbaar stelt voor onderzoeksvoorstellen die een brug slaan tussen ‘High Tech’ en ‘Human Touch’ disciplines.


13 januari 2015

JA@UT begint het jaar met enkele verdiepende workshops en de opening van haar eigen expositie in Museum Twentse Welle


Het jaar 2015 start met een ledenbijeenkomst in het museum Twentse Welle. Vier leden, in paren, bereidde twee workshops voor:


1)JA@UT – verleden, heden en toekomst

Voorbereid door Ron Gill en Djoerd Hiemstra


2)Valorisatie en outreach

Voorbereid door Markus Beck en Wiebe Vos


Een samenvatting van wat er besproken is kun je hier terugvinden (in het Engels). In de nabije toekomst zullen een aantal actiepunten verder besproken en uitgewerkt worden.


Na de discussies in beide workshops brachten de leden een bezoek aan het museum, waarbij speciaal stil gestaan werd bij de ruimte “het Ei.” In deze ruimte is de expositie van JA@UT te zien, genaamd “de schoonheid van wetenschap.” Wil je meer lezen over deze expositie, klik dan hier .


4 oktober 2014

Expositie JA@UT op het Open HuisNet zoals vorig jaar heeft JA@UT zich gepresenteerd tijdens het Open Huis van de Universiteit Twente (UT). JA@UT had in de Horst haar eigen expositie. Speciaal voor de gelegenheid hebben enkele JA@UT leden een film opgenomen, waarin zijn vertellen over hun passie voor de wetenschap.


22 september 2014

JA@UT brengt een position paper over de tenure track uit


JA@UT biedt alle decanen, wetenschappelijke directeuren, het College van Bestuur, de afdeling HR en alle faculteitsraden een position paper over

de implementatie van de tenure track aan.

De Jonge Akademie heeft zich genoodzaakt gezien om ongevraagd advies uit te brengen aan het Strategisch Beraad, omdat een aantal zaken niet vlekkeloos verlopen. JA@UT is een groot voorstander van de tenure track en zet zich graag in ter verbetering van dit loopbaaninstrument. In de paper benoemt JA@UT knelpunten en suggesties voor verbeteringen, die meegenomen kunnen worden in de evaluatie van de tenure track.


De position paper van JA@UT is hier terug te vinden (Engels).


28 augustus 2014

JA@UT heeft een discussie over de tenure track met rector Ed Brinksma


Leden van JA@UT hebben sinds de oprichting met diverse personen en gelederen binnen de UT gesproken over de tenure track, omdat het onderwerp is wat hen nauw aan het hart ligt. Veel JA@UT leden zitten in de tenure track of ambiëren een tenure track positie.


JA@UT is een groot voorstander van de tenure track, maar ziet ruimte voor verbetering wat betreft de implementatie op onze universiteit. JA@UT heeft recent over het onderwerp overleg gevoerd met de decaan van de faculteit TNW, alle faculteitsraden op de UT en treft op 28 augustus 2014 de rector. JA@UT kaart enkele knelpunten aan en doet diverse suggestie voor verbetering.


De presentatie van JA@UT is hier terug te vinden (Engels).


19 augustus 2014

JA@UT; the new academic year kick off


Voor het nieuwe academische jaar staan er vele bespreek punten op de agenda van JA@UT. Onder andere:

-Nadenken over participatie in het Open Huis (4 okt. 2014)

-Voor het eindsymposium van TOM zoekt men een jurylid. Djoerd zal JA@UT vertegenwoordigen op 5 november 2014.

-JA@UT is gevraagd om een rol te vervulling in de Grants week @ the UT (21-24 oktober). Loes, Jacco, Joris werpen zich op als vrijwilliger.

-Er wordt gesproken over een samenwerking tussen JA@UT en de TGS Research Honors Pilot / Programme.

-Men denkt na om zich te verdiepen in het onderwerp ‘valorisatie’ en zoekt leden die een werkgroep zullen vormen.

-Voor een brainstormsessie over de UT Summerschool worden JA@UT leden gezocht. Anthony zal hierin participeren.

-Er worden leden gezocht voor het Research panel van UC ATLAS. JA@UT leden Joris, Markus, Kerensa en Ron zullen hierin zitting nemen.

Daarnaast houden individuele JA@UT leden – Kerensa en Chao – korte presentaties over hun eigen onderzoek.

28 mei 2014

JA@UT leden spreken over Science Communication


JA@UT leden treffen de medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie om de wetenschapscommunicatie vanuit de universiteit te verbeteren.


6 mei 2014

JA@UT leden @ Studium Generale. Publieke activiteit.


JA@UT leden Djoerd Hiemstra en Johnny Hartz Søraker geven een lezing bij Studium Generale.


Heb je het gemist?! Kijk hier de lezing terug.


1 mei - 27 juni 2014

JA@UT treft de faculteitsraden


Tussen 1 mei en 27 juni treft de JA@UT werkgroep tenure track - bestaande uit Tatiana, Nathalie en Loes – alle faculteitsraden van de universiteit om te spreken over de (implementatie van de) tenure track.

16 januari 2014

JA@UT ontmoet Victor van der Chijs


JA@UT treedt in discussie met Victor van der Chijs over UTopia; het creëren van de perfecte universiteit waar de ontwikkeling van talent wordt gegarandeerd. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest in de discussie, die tevens relevant zijn voor de strategie discussie op de UT. Een samenvatting van de vergadering tref je hier (in het Engels).


10 januari 2014

JA@UT ledenvergadering


JA@UT heeft zich voorbereid op de bijeenkomst van 16 januari 2014, waarin zij de nieuwe voorzitter van de Universiteit Twente ontmoet. JA@UT heeft een aantal scherpe stellingen geformuleerd over onder andere governance, tenure track en onderwijs, waarover zij de discussie wil aangaan.18 januari 2013

Brainstorm JA@UT


JA@UT leden hebben een brainstromsessie gehad, onder begeleiding van dr. Anneke Sools van de faculteit Gedragswetenschappen. Het doel van de bijeenkomst was om na te denken en te discussiëren over een succesvolle toekomst van JA@UT.


Tijdens de brainstorm-sessie werd individuele JA@UT leden gevraagd om ‘een brief vanuit de toekomst’ te schrijven. Deze vorm van brainstormen is één van de activiteiten die onderdeel vormen van het onderzoek binnen het ‘Levensverhalenlab’.


4 februari 2013

JA@UT ledenvergadering


JA@UT heeft zich voorbereid op de bijeenkomst van 13 februari 2013, waarin zij met de Centrale Tenure Track commissie spreekt over het loopbaaninstrument Tenure Track.


7 februari 2013

JA@UT @ Studium Generale. Publiek toegankelijke activiteit.


Een vijftal JA@UT leden sprak op een bijeenkomst van Studium Generale over “Science of the Future or Science Fiction?“


Een samenvatting van de bijeenkomst is hier terug te vinden.


13 februari 2013

JA@UT versus de Centrale Tenure Track commissie.


JA@UT heeft haar ideeën en ervaringen met betrekking tot de implementatie van het loopbaaninstrument Tenure Track met de Centrale Tenure Track commissie gedeeld. Vanuit de Centrale Tenure Track Commissie waren Anne Flierman, Kees Aarts en Vinod Subramaniam aanwezig.


13 maart 2013

Een interview met twee JA@UT leden in het UTnieuws


Voor het UTnieuws Magazine van maart 2013 zijn twee JA@UT leden geïnterviewd. Peter-Paul Verbeek reflecteert op zijn rol als voorzitter van De Jonge Akademie en Regina Lüttge reflecteert op haar rol als voorzitter van de Jonge Akademie van de Universiteit Twente.


Het gehele interview is te lezen op pagina 28-29 van het UTnieuws Magazine.


15 mei 2013

JA@UT ledenvergadering


De JA@UT leden bediscussiëren onderwerpen die voor hen interessant en relevant zijn. Ditmaal ging het over outreach, waarbij de discussie twee kanten uit ging:

-corporate Social Responsibility,

-digitaal onderwijs.

De UT heeft danwel geen visie geformuleerd over CSR, maar er gebeuren overal op de UT wel diverse outreach-activiteiten. Het knelpunt is dat deze activiteiten versnipperd en ongecoördineerd verlopen en er bovendien onvoldoende over wordt gecommuniceerd (zowel intern als extern). De vraag was ook in hoeverre een instelling zoals een universiteit niet al vanuit haar core business – onderwijs en onderzoek – voldoende aandacht besteedt aan haar maatschappelijke taak.

In december 2012 stelde JA@UT lid Djoerd Hiemstra al vragen aan de rector over online leeromgevingen. Ditmaal bespraken de JA@UT leden gezamenlijk hoe digitaal onderwijs kan bijdragen aan outreach. De conclusie van JA@UT leden is dat het belang van lesgeven zit in de interactie (feedback) tussen docent en student. Dit is nog niet bereikt door simpelweg een college op te nemen en online te zetten. Bovendien rijst de vraag waarom een student online een UT-college zou volgen in plaats van een MIT-college? Die vraag proberen de JA@UT leden met elkaar te beantwoorden. Als de UT verder wil met de digitalisering van het onderwijs – vooral ook ten behoeve van outreach – moet zij iets (UT)unieks kunnen bieden.


25 juni 2013

JA@UT ledenvergadering en diner


Individuele JA@UT leden – Markus, Johnny en Christiaan – houden korte presentaties over hun eigen onderzoek. De avond wordt afgesloten met een informeel idee, zodat JA@UT leden elkaar beter kunnen leren kennen.


5 oktober 2013

Expositie JA@UT op het Open Huis


Op zaterdag 5 oktober 2013 vond het Open Huis van de Universiteit Twente (UT) plaats. Ook de leden van de JA@UT leverden een actieve bijdrage aan dit evenement. Diverse JA@UT leden gaven lezingen en in het gebouw Ravelijn had JA@UT haar eigen expositie.5 maart 2012

Informele informatiebijeenkomst


Het initiatief van een Jonge Akademie van de Universiteit Twente wordt toegelicht aan de genodigden.


19 maart 2012

Algemene JA@UT ledenvergadering


De kick-off van de Jonge Akademie van de Universiteit Twente. De eerste leden zijn benoemd en men heeft een bestuur gekozen.

14 mei 2012

JA@UT ledenvergadering


De JA@UT leden bediscussiëren onderwerpen die voor hen interessant en relevant zijn. Er worden vier werkgroepen gevormd:

1.Governance

2.“Guidance of young talent”

3.Tenure Track

4.Outreach (bijvoorbeeld het aanbieden van digitale onderwijsvormen, specifiek voor Derde Wereldlanden)


11 juni 2012

Het JA@UT bestuur maakt kennis van het College van Bestuur van de Universiteit Twente


14 juni 2012

Het JA@UT bestuur treft de Dean van het University College ATLAS


Het JA@UT bestuur treft de Dean van het University College ATLAS om af te tasten in hoeverre individuele JA@UT leden een rol kunnen spelen bij ATLAS. Op hoofdlijnen zijn de volgende mogelijkheden besproken:

-Het leveren van een bijdrage aan het ‘freshmen program’ van ATLAS in de rol van coach, mentor en/of docent.

-Het begeleiden van studenten tijdens hun BSc projecten.

-Het benutten van het internationale netwerk van JA@UT leden ten behoeve van ATLAS studenten

-Het koppelen van ATLAS studenten aan (enkele) huidige onderzoeksactiviteiten van JA@UT leden.

-Onderzoeken of er een geschikte combinatie mogelijk is tussen de ideeën van JA@UT over haar rol in “guiding young talents” en de behoeften aan dergelijke activiteiten binnen UC ATLAS


10 juli 2012

JA@UT ledenvergadering en diner


Individuele JA@UT leden – Jacco, Djoerd, Lotte en Jean-Paul – houden korte presentaties over hun eigen onderzoek. De avond wordt afgesloten met een informeel idee, zodat JA@UT leden elkaar beter kunnen leren kennen.


27 september 2012

JA@UT ledenvergadering


De op 14 mei benoemde werkgroepen koppelen kort terug waar zij zich de afgelopen periode mee bezig gehouden hebben.


1.Governance

JA@UT ziet het project Governance als een uitgelezen kans om haar mening over de UT-organisatie kenbaar te maken. In hun dagelijkse werkzaamheden als jonge onderzoekers en docenten lopen zij tegen diverse knelpunten aan. Voorbeelden hiervan zijn:

-Het hebben van (ten minste) twee bazen

-Het ontbreken van inzicht in de eigen financiële onderzoeksmiddelen, waardoor het onmogelijk is om strategische plannen en keuzes te maken

-De onduidelijke positie van Tenure Trackers binnen de UT (de ene keer binnen, de andere keer buiten een vakgroep)

-De veelheid aan commissies op de UT, waarin men gevraagd wordt te participeren. Dergelijke commissies hebben regelmatig een onduidelijk doel, maar kosten veel (onderzoeks- en onderwijs)tijd

-Een zeer onduidelijk en ontoegankelijk allocatiemodel (‘a model almost nobody understands’)


Aan alle JA@UT leden wordt gevraagd om input te leveren voor de discussie, door de positieve punten aan hun huidige werkomgeving te benoemen, of te benoemen wat ze graag zouden willen zien in hun eigen werkomgeving (verbeterpunten).

De focus van JA@UT zal zijn om het Strategisch Beraad (CvB, D & WD) grenzen te geven aan de governance discussie. Dit zijn de grenzen om de perfecte / ideale organisatie te creëren (“UTopia").


2.“Guidance of young talent”

JA@UT noemt het essentieel dat de UT talent aantrekt en begeleidt, maar ook aan zich probeert te binden. JA@UT probeert na te gaan hoe zij hieraan een bijdrage kan leveren en denkt aan de Twente Graduate School en UC ATLAS. Één van de JA@UT leden doet een suggestie om een “JA@UT prijs” te ontwikkelen voor jong onderzoekstalent, wat hen bijvoorbeeld in staat zou stellen om een conferentie bij te wonen.


3.Tenure Track

Er is een beleidsdocument opgesteld over de (verdere) implementatie van het loopbaaninstrument Tenure Track binnen de UT. Het doel is om te komen tot een uniform Tenure Track model. JA@UT heeft echter nog diverse vragen bij de Tenure Track , zoals:

-Hoe moet je omgaan met een onwillige baas?

-Is er binnen de Tenure Track voldoende onderzoektijd gewaarborgd?

-Wat gebeurt er met mensen die vastlopen binnen het Tenure Track systeem?

-Kunnen we leren van andere universiteiten als het gaat om de implementatie van de Tenure Track?


4.Outreach

JA@UT heeft – specifiek ook met de focus op social responsibility – drie denkrichtingen benoemd:

-Outreach door groepen die participeren in speciale activiteiten (zoals het Twente solar team)

-De rol die een UT-medewerker kan hebben in een Derde Wereldland. Bijvoorbeeld het op afstand (virtueel) begeleiden van een student en tegelijkertijd diens begeleider.

-Het gebruik maken van ‘open sources’, zoals afstandsleren (naar het voorbeeld van Stanford met het behalen van certificaten) of het gebruik maken van flash meetings.


24 oktober 2012

JA@UT ledenvergadering


Gezamenlijk bereiden de JA@UT leden de bijeenkomst met Anne Flierman over Governance op 1 november 2012 voor. JA@UT probeert een beeld te vormen van de Governance-discussie en te bepalen hoe zij daaraan kan bijdragen.


1 november 2012

JA@UT treedt in discussie met Anne Flierman over Governance


JA@UT geeft haar ideeën weer over de governance discussie binnen de Universiteit Twente. Onder de noemer “UTopia” prestenteert JA@UT de ideale universitaire organisatie.


6 december 2012

JA@UT-lid Djoerd Hiemstra stuurt de rector Ed Brinksma een open e-mail


Bekende universiteiten zoals Stanford en MIT bieden hun beste colleges en studiemateriaal aan op het web, voor iedereen te volgen op de online- leeromgevingen. Voorbeelden zijn Coursera en Udacity.


Djoerd stelt de rector de vraag wat de ambities van de Universiteit Twente zijn ten aanzien van online leeromgevingen. Naar zijn mening is hiervoor binnen de ontwikkelingen van het Twentse Onderwijs Model niet of nauwelijks aandacht.


Hier vind je de open e-mail van Djoerd, gepubliceerd in het UT-nieuws.